אודות ביטוח חקלאי

על החברה

לסרטון 80 שנה לביטוח חקלאי

 

ההסטוריה מתחילה בסוף שנות השלושים של המאה הקודמת. בעקבות שריפות חוזרות ונשנות שגרמה רכבת העמק המנדטורית לשדות הקמה של המתישבים, וסרוב חברות הביטוח לבטח סיכון זה, החליטו קומץ הקיבוצים של אותם הימים לאמץ את רעיון ההדדיות הבסיסי של הביטוח ויצרו את הקופה לביטוח חקלאי הדדי.

מאז ועד היום עברה אותה קופה הדדית דרך ארוכה. לביטוח האש לשדות וליבולים נוספו ביטוחי האספקה למשקים, טרקטורים וכלי רכב ובמהלך השנים ביטוחי תעשיה וחבויות, ואף הקמנו קרן פנסיה מצליחה - "עתודות". הקופה החקלאית ההדדית עברה במהלך התקופה שינויי שמות ומהות וכיום ביטוח חקלאי, אגודה שיתופית מרכזית בע"מ, בבעלות 261 קיבוצים, מושבים ואגודות במגזר ההתישבותי, פועלת כחברת ביטוח לכל דבר, חברה באיגוד חברות הביטוח, מורשה לעסוק בכל סוגי הביטוח וכפופה ככל מבטחת ישראלית אחרת לפיקוח המדינה. כ-60% מכלל הכנסות האגודה נובעים מביטוחי קיבוצים ומפעלים ועסקים הקשורים אליהם, וכ-40% מקורם בביטוחים במגזר הפרטי באמצעות סוכני ביטוח נבחרים. לאור הצורך למציאת פתרונות ביטוחיים מתאימים לגודל ולמורכבות של התעשייה הקיבוצית (כ-400 מפעלים מבוטחים על ידינו בלמעלה מ-5 מיליארד $) הגענו לדרגת התמחות גבוהה בענף ביטוח זה וזאת בגיבוי ביטוחי משנה יחודיים וחריגים בהקפם אצל מבטחי המשנה המובילים בעולם.

תחומי פעילות
ביטוח חקלאי פעילה כיום בתחום הביטוח הכללי, הן במגזר הקיבוצי והן במגזר הפרטי. למגזר הקיבוצי אנו משווקים מגוון פוליסות רכוש וחבויות לקיבוצים, לתעשייה ולעסקים הקשורים אליהם, וכן פוליסות רכב, בעלי חיים, חיים ריסק ותאונות אישיות לחברים. למיגזר הפרטי אנו משווקים כיום פוליסות רכב ודירות, וכן פוליסות רכוש וחבויות לתעשיה, בתי עסק ומושבים.

חזון וייעוד

ביטוח חקלאי שמה לה למטרה לשמור על מעמדה כחברה מובילה במגזר החקלאי, תוך מתן מענה מיטבי לצורכי לקוחותיה, באמצעות שימוש בידע הייחודי ובניסיון שנצבר במהלך השנים. להרחיב את פעילותה בתחום הביטוח הפרטי והעסקי במגזרים נבחרים, לבסס איתנות כלכלית ולשמור על רמת הוצאות יעילה. לשמור על רמה מקצועית של עובדיה ומתן שירות איכותי אישי ואמין.

בעלי שליטה וחברות בנות
ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ נמצאת בבעלות של 261 קיבוצים, מושבים ואגודות במגזר ההתיישבותי.

הון האגודה
מבנה הונה המוקצה של האגודה מורכב מ-1,376,598 יחידות השתתפות והיה מוחזק עד ליום 31.12.2013 בידי 261 חברי האגודה. יחידת השתתפות- כמוה כמניה- מבטאת חלק מסויים ומוגדר מהון האגודה השווה ליחס שבין יחידת השתתפות אחת לבין כלל יחידות ההשתתפות שהקצתה האגודה. שיעור האחזקה של כל אחד מהחברים מבוסס בעיקרו על מנגנון שיוך ויחוס הון שביצעה האגודה בשנת 2000.

 

ביום 31.12.2013 הושלם שינוי מבני באגודה, וממועד זה ישנם שני חברים באגודה - אחזקות ביטוח חקלאי וניהול סיכונים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (להלן: "אגודת האחזקות"), המחזיקה בכל יחידות ההשתתפות באגודה, למעט יחידת השתתפות אחת המוחזקת על ידי ניהול סיכונים אגודה שיתופית חקלאית בע"מ (להלן: "האגודה האחות"), בנאמנות עבור אגודת האחזקות. החברים באגודת האחזקות ושיעורי ההחזקה בה זהים לחברים ולשיעורי ההחזקה בביטוח חקלאי ערב השלמת השינוי המבני.

 

מבנה האחזקות של האגודה
"ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח בע"מ" - חברת בת בשליטה ובבעלות מלאה של האגודה. סוכנות הביטוח משווקת פוליסות בתחום הביטוח הכללי וכן בענפי ביטוח בהם לא פועלת האגודה: פנסיה, בריאות, סיעוד, נסיעות לחו"ל ועוד.

ביטוח חקלאי סוכנות לביטוח מחזיקה ב-80% מהון המניות של כנעני סוכנות לביטוח בע"מ. כנעני מורשית לפעול בכל ענפי הביטוח בהם פועלת משקי הקיבוצים והיא מהווה את הזרוע השיווקית של משקי הקיבוצים באזור הצפון.


"עתודות" - קרן פנסיה לשכירים ועצמאיים בע"מ. החברה המנהלת (להלן "עתודות"), חברת בת בבעלות משותפת של האגודה וחברות ביטוח אחרות, בניהול קרנות פנסיה וקופות גמל. שיעור ההחזקה של ביטוח חקלאי בעתודות הוא 50%. על פי הנחיות המפקח על הביטוח עתודות פנסיה היא קרן מאוזנת ואשר מ-1 באפריל 1995 אינה רשאית לקבל חברים חדשים.

"עידן חדש"- סוכנות לביטוח ימי מקבוצת ביטוח חקלאי (2011) בע"מ- סוכנות לביטוח בבעלות משותפת של ביטוח חקלאי ורמון גרניט תורן (שותפות מוגבלת) סוכנות לביטוח ימי. הסוכנות פועלת מאז 1 באוגוסט 2011 בתחום הביטוח הימי בלבד.

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 073-7151318

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 073-7151318

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה