ארכיון פוליסות קיבוצים

כל הסיכונים תעשייה

 • מהדורה 12/2017 תקופת מכירה 01.12.2017 - 31.12.2019
 • מהדורה 04/2016 תקופת מכירה 01.04.2016 - 30.11.2017
 • מהדורה 03/2015 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.01.2015
 • מהדורה 01/2009 תקופת מכירה 30.04.2015 - 01.01.2014

כל הסיכונים עסקים שונים

 • מהדורה 12/2017 תקופת מכירה 01.12.2017 - 31.12.2019

מועצות אזוריות

 • מהדורה 01/2009 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.01.2014

עסקים שונים

 • מהדורה 04/2016 תקופת מכירה 01.04.2016 - 30.11.2017
 • מהדורה 01/2009 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.01.2014

בתי הארחה

 • מהדורה 11/2014 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.01.2014

כל הסיכונים דברי ערך שונות

 • מהדורת 04/2016 תקופת מכירה 01.04.2016 - 30.11.2017
 • מהדורה 01/2009 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.01.2014

נאמנות / פשיעה

 • מהדורה 01/2009 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.01.2014

רכוש המשק

 • מהדורה 01/2020 תקופת מכירה 01.01.2020 - 31.07.2020
 • מהדורה 12/2017 תקופת מכירה 01.12.2017 - 31.12.2019
 • מהדורה 04/2016 תקופת מכירה 01.04.2016 - 30.11.2017
 • מהדורה 01/2014 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.01.2014

טרור

 • מהדורה 04/2016 תקופת מכירה 01.04.2016 - 31.11.2017
 • מהדורה 01/2014 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.01.2014

רעידת אדמה

 • מהדורה 04/2016 תקופת מכירה 01.04.2016 - 31.11.2017
 • מהדורה 01/2014 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.01.2014

מדגרות

 • מהדורה 01/2015 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.08.2015
 • מהדורה 01/2009 תקופת מכירה 31.07.2015 - 01.01.2014

הקמה

 • מהדורה 01/2009 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.01.2014

קבלנים

 • מהדורה 03/2016 תקופת מכירה 01.03.2016 - 30.11.2017
 • מהדורה 01/2009 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.01.2014

בתי קירור

 • מהדורה 01/2009 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.01.2014

צד ג' משק

 • מהדורה 04/2016 תקופת מכירה 01.04.2016 - 30.11.2017
 • מהדורה 12/2013 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.01.2014

צד שלישי עסקית מוסדית

 • מהדורה 04/2016 תקופת מכירה 01.04.2016 - 30.11.2017
 • מהדורה 01/2014 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.01.2014

ציידים

 • מהדורה 11/2014 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.05.2015
 • מהדורה 12/2013 תקופת מכירה 30.04.2015 - 01.01.2014

כלבי מחמד

 • תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.01.2014

חבות מעבידים

 • מהדורה 04/2016 תקופת מכירה 01.04.2016 - 30.11.2017
 • מהדורה 12/2014 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.08.2015
 • מהדורה 12/2013 תקופת מכירה 31.07.2015 - 01.01.2014

חבות מוצר

 • מהדורה 03.2016 תקופת מכירה 01.03.2016 - 30.11.2017
 • מהדורה 11/2014 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.11.2015
 • מהדורה 01/2009 תקופת מכירה 31.10.2015 - 01.01.2014

דירקטורים ונושאי משרה

 • מהדורה 03.2016 תקופת מכירה 01.03.2016 - 31.03.2018
 • מהדורה 11/2014 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.01.2014

מוסכים

 • מהדורה 01/2009 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.08.2015
 • מהדורה 02/2014 תקופת מכירה 31.07.2015 - 01.03.2014
 • מהדורה 01/2009 תקופת מכירה 28.02.2014 - 01.01.2014

אחריות מקצועית

 • מהדורה 03/2016 תקופת מכירה 01.03.2016 - 30.11.2017
 • מהדורה 12/2014 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.09.2015
 • מהדורה 07/2014 תקופת מכירה 31.08.2015 - 01.08.2014
 • מהדורה 01/2009 תקופת מכירה 31.07.2014 - 01.01.2014

בעלי חיים

 • מהדורה 01/2015 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.02.2015
 • מהדורה 08/2014 תקופת מכירה 31.01.2015 - 01.01.2015
 • מהדורה 03/2014 תקופת מכירה 31.12.2014 - 01.07.2014
 • מהדורה 01/2009 תקופת מכירה 30.06.2014 - 01.01.2014

חלב גולמי

 • מהדורה 01/2015 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.05.2015
 • מהדורה 09/2014 תקופת מכירה 30.04.2015 - 01.01.2015
 • מהדורה 01/2009 תקופת מכירה 31.12.2014 - 01.01.2014

בקר ברפתות

 • מהדורה 04.2016 תקופת מכירה 01.04.2016 - 30.11.2017
 • מהדורה 12/2014 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.08.2014
 • מהדורה 07/2014 תקופת מכירה 31.07.2014 - 01.07.2014
 • מהדורה 01/2014 תקופת מכירה 30.06.2014 - 01.01.2014

בקר לבשר במרעה

 • מהדורה 04/2016 תקופת מכירה 01.03.2016 - 30.11.2017
 • מהדורה 01/2009 תקופת מכירה 31.03.2016 - 01.01.2014

סוסים

 • מהדורה 12/2014 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.02.2015
 • מהדורה 01/2009 תקופת מכירה 31.01.2015 - 01.01.2014

צאן

 • מהדורה 01/2015 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.06.2015
 • מהדורה 03/2014 תקופת מכירה 31.05.2015 - 01.07.2014
 • מהדורה 01/2009 תקופת מכירה 31.06.2014 - 01.01.2014

כוורות

 • מהדורה 12/2014 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.02.2016
 • מהדורה 01/2009 תקופת מכירה 31.01.2016 - 01.01.2014

בעלי כנף לפיטום והטלה

 • מהדורה 04/2016 תקופת מכירה 01.03.2016 - 30.11.2017
 • מהדורה 12/2014 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.08.2015
 • מהדורה 01/2014 תקופת מכירה 31.07.2015 - 01.03.2014
 • מהדורה 01/2009 תקופת מכירה 28.02.2014 - 01.01.2014

בתי עסק

 • מהדורה 03/2016 תקופת מכירה 01.03.2016 - 30.11.2017
 • מהדורה 02/2015 תקופת מכירה 31.12.2016 - 01.02.2015

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה