הרחבות נזקי מים ואיטום

עבור פוליסות שתאריך תחילתן הינו עד 02/09/2017

טיפול בנזקי מים לדירה והרחבה למתן שרותי חירום.

לרוכש סעיף זה, יינתן כתב שרות של חברת אמינות אקספרס בע"מ לטיפול ותיקון נזקי מים  למבנה הדירה. תנאי לרכישת השרות הוא כמובן קיום ביטוח המבנה לפי תנאי פרק א'  והתיקונים יבוצעו לנזקים המכוסים לפי פרק זה. לאחר ביצוע התיקונים ישא המבוטח בדמי ההשתתפות העצמית בלבד (או עלות התיקון  במידה והעלות נמוכה מההשתתפות העצמית) אשר ישולמו ישירות למבצע השרות. בנוסף לשרות התיקונים לנזקי מים למבנה מעניק כתב השרות אף מתן שרותי חירום לתקלות אינסטלציה, לתקלות במערכת החשמל ופתיחת דלתות נעולות. שרות זה ניתן 24 שעות ביממה, כל ימות השנה.

איטום מורחב לבית

שרות זה יעניק למבוטח תיקון או חידוש איטום הנדרש עד להפסקה מלאה של חדירת מים כתוצאה ממים ונוזלים אחרים שנגרמו לדירת המבוטח, כהגדרתה בפוליסת הביטוח, כתוצאה מאיטום לקוי או חסר.

כתב שירות לטיפול בנזקי מים ונוזלים – "שחר"
כתב שירות שירותי חירום לבית ולמשפחה – ש.כ.ל מבית שגריר


ההסברים דלעיל הינם כמובן כללים בלבד ואנו ממליצים כי תעיינו בנוסח המלא של כתבי הכיסוי המפרטים את תנאי הכיסוי וחריגיו.

 

הרחבת סיכוני מים ונוזלים אחרים

לפוליסות שתאריך תחילתן החל מיום 03/09/2017

הרחבה זו מכסה אבדן או נזק, שהתגלו לראשונה במהלך תקופת הביטוח, ונגרמו לדירה כתוצאה מהימלטות או דליפה של מים או כל נוזל אחר מתוך התקני האינסטלציה וההסקה של הדירה או של נכס אחר בבית המשותף. לרבות התבקעות, סתימה או עלייה על גדותיהם של דוודים וצנרת, בהתאם לתנאי הפוליסה וחריגיה.


באפשרותך לבחור את אופן הטיפול במקרה של סיכוני מים ונוזלים אחרים:

טיפול באמצעות שרברבים שמצויים בהסדר עם החברה באמצעות פניה טלפונית למוקד שמספרו 03-5632899
טיפול באמצעות שרברב לבחירתך - חובה להודיע לחברתנו על הנזק


*מבוטחים אשר בחרו בטיפול באמצעות שרברב המצוי בהסדר עם החברה, זכאים לכיסוי מורחב הכולל שירותי איטום פנימי ושירותי חירום בדירה. לקבלת מידע והסבר על הכיסוי נא ראה הנספח בפוליסת הדירה.

לרשימת השרברבים שבהסדר

 

 

 

 

 

 

 

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 073-7151318

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 073-7151318

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה