סיכוני מים ונוזלים אחרים

הפוליסה מכסה אבדן או נזק, שהתגלו לראשונה במהלך תקופת הביטוח, ונגרמו לדירה כתוצאה מהימלטות או דליפה של מים או כל נוזל אחר מתוך התקני האינסטלציה וההסקה של הדירה או של נכס אחר בבית המשותף, לרבות התבקעות, סתימה או עלייה על גדותיהם של דוודים וצנרת, בהתאם לתנאי הפוליסה וחריגיה.


באפשרותך לבחור את אופן הטיפול במקרה של סיכוני מים ונוזלים אחרים:

 • טיפול באמצעות שרברב לבחירתך - חובה להודיע לחברתנו על הנזק.
 • טיפול באמצעות שרברבים שמצויים בהסדר עם החברה - באמצעות פניה טלפונית למוקד שמספרו 03-5632899.

מבוטחים אשר בחרו בטיפול באמצעות שרברב המצוי בהסדר עם החברה, זכאים לכיסוי מורחב הכולל שירותי איטום פנימי ושירותי חירום בדירה. לקבלת מידע והסבר על הכיסוי נא ראה הנספח בפוליסת הדירה.

לרשימת השרברבים שבהסדר

 

 

 

 

 

 

 

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה