ביטוח חיים

ביטוח חיים

ערבות לחיים - ביטוח ריסק צמוד מדד

אנו, אגף ביטוח חיים בביטוח חקלאי נעשה הכל על מנת לדאוג לעתיד יקירך.

ביטוח "ערבות לחיים" נועד לחסוך למשפחתך וליקירך דאגות כלכליות ולהבטיח להם שמירה על רמת החיים אליה הורגלו, כי כולנו רוצים לדאוג לעתיד יקירנו בעת משבר.

במקרה מוות, בתוך תקופת הביטוח ישולם סכום הביטוח למוטבים שקבעת בתשלום חד פעמי.

שימושי

פוליסות

חזרה
למעלה