משכנתא בזוג

משכנתא בזוג

משכנתא בזוג

"משכנתא בזוג" - ביטוח חיים למשכנתא

'משכנתא בזוג' הינו ביטוח חיים למשכנתא המעניק כיסוי לשני בני הזוג, אשר כולל רק את הכיסויים הנדרשים על ידי הבנק וחוסך בעלויות הביטוח למשכנתא.

ביטוח חיים למשכנתא נדרש על ידי הבנקים על מנת להבטיח כי במקרה מוות של אחד הלווים, תפרע החברה המבטחת את יתרת המשכנתא.

ביטוח חקלאי מציעה ביטוח משכנתא משולב המותאם להיקף המשכנתא הנלקחת ומעניק פרמיה נמוכה. ביטוח זה עונה על שני צרכי הלקוח: ביטוח חיים המבטיח את החזר יתרת ההלוואה לבנק במקרה של מוות של אחד הלווים וניתן לשלבו עם ביטוח מבנה המיועד למקרים של פגיעה בנכס.

פוליסות נוספות

חזרה
למעלה