משכנתא ליחיד

משכנתא ליחיד

משכנתא ליחיד

"משכנתא ליחיד" - ביטוח חיים למשכנתא

'משכנתא ליחיד' הינו ביטוח חיים למשכנתא המעניק כיסוי אשר כולל רק את הכיסויים הנדרשים על ידי הבנק וחוסך בעלויות הביטוח למשכנתא.

ביטוח חיים למשכנתא נדרש על ידי הבנקים על מנת להבטיח כי במקרה מוות של הלווה תפרע החברה המבטחת את יתרת המשכנתא.

ביטוח חקלאי מציעה ביטוח משכנתא משולב המותאם להיקף המשכנתא הנלקחת ומעניק פרמיה נמוכה. ביטוח זה עונה על שני צרכי הלקוח: ביטוח חיים המבטיח את החזר יתרת ההלוואה לבנק במקרה של מוות של הלווה וניתן לשלבו עם ביטוח מבנה המיועד למקרים של פגיעה בנכס.

פוליסות נוספות

חזרה
למעלה