ערבות לחיים

ערבות לחיים

ערבות לחיים

פוליסת ביטוח חיים נועדה להעניק למוטבים סכום חד פעמי בעת פטירה ומטרתה להבטיח התמודדות המשפחה עם משבר כלכלי בעת פטירת יקירכם.

הפוליסה מאפשרת התאמה של סכום הביטוח לצרכי המשפחה וסכומי הביטוח נקבעים על ידכם בהתאם לצרכים המשתנים.

 

ביטוח נוסף למקרה מוות מתאונה

מבוטח שרכש פוליסת "ערבות לחיים" יכול לרכוש כיסוי נוסף למקרה מוות מתאונה עד סכום הביטוח שנרכש בפוליסת "ערבות לחיים".

ההצטרפות לביטוח הנוסף למקרה מוות מתאונה נעשית באמצעות טופסי הצעה לביטוח חיים "ערבות לחיים".

פוליסות נוספות

חזרה
למעלה