ביטוח ימי

ביטוח ימי

ביטוח כלי שיט

הביטוח מיועד לבעלי כלי השיט הבאים: סירות פרטיות/ מסחריות למטרות הנאה, כלי שייט מסחריים, דייג ועוד.

החל מה-1.11.2017 החברה הפסיקה לשווק פוליסות חדשות לביטוח כלי שיט, והיא אינה מחדשת פוליסות קיימות לביטוח כלי שיט עם סיום תוקפן.

 

ביטוח מטענים

פוליסת ביטוח מטענים מעניקה כיסוי כנגד סיכונים תאונתיים למטענים בזמן הובלתם.

הביטוח מיועד ליבואנים, יצואנים ומתווכים העוסקים בסחר בינלאומי.

שימושי

פוליסות

חזרה
למעלה