הסבר על הפוליסה

פוליסת ביטוח חובה לרכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון

 

פוליסת החובה מכסה פגיעות גוף בלבד בשטח מדינת ישראל של נהג הרכב, נוסעי הרכב והולכי רגל, שנגרמו כתוצאה מהשימוש ברכב למטרות תחבורה. הכיסוי הביטוחי עונה על דרישות חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים תשל"ה-1975 על תיקוניו, ומותנה בקיום תעודת ביטוח חובה משולמת בבנק הכוללת את פרטי הרכב, הרשאים לנהוג בו והגבלות השימוש לגביו.הכיסוי תקף החל ממועד התשלום בבנק ועד סיום תקופת הביטוח הנקובה בתעודה.

צורת חישוב הפיצוי המגיעה לנפגעים מעוגנת בחוק ואין לשאלת האחריות/רשלנות לתאונה כל השפעה על סכום הפיצוי.בנוסף לחריגים המקובלים, אין כיסוי בפוליסה לפגיעות גוף הנגרמות כאשר לנוהג לא היה רישיון תקף והנהיגה בוצעה בניגוד להגבלות השימוש.הנוהג ללא תעודת ביטוח תקפה ו/או בהעדר רישיון נהיגה מתאים צפוי הן למשפט פלילי ושלילת רישיון נהיגה והן לתביעות כספיות מטעם "קרנית", הקרן המטפלת ומפצה נפגעי גוף (למעט הנוהג)בתאונות שלגביהן אין כיסוי ביטוחי.

חשוב לדעת כי מספר  סוגי אירועים הקשורים לשימוש ברכב הוצאו במהלך השנים מתחולת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים ובהמשך אף אינם מכוסים בפוליסת החובה (תאונות במהלך פריקה וטעינה, תאונות הקשורות לרכב חונה כדין וכו'). מומלץ לדאוג לכיסוי ביטוחי הולם לאירועים מסוג זה במסגרת פוליסות חבות מעבידים וצד שלישי.

 

 

 

 

 

 

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה