הסבר על הפוליסה

פוליסת ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון

להלן פרטי הפוליסה:

ביטוח רכוש לרכב:

ביטוח זה אינו כולל כיסוי מקיף לרכב.

ביטוח צד שלישי
פרק זה מכסה את חבות המבוטח בגין נזק שיגרם לרכוש צד שלישי כתוצאה מהשימוש ברכב, וזאת עד לגבול אחריות המבטח שהוא סכום הביטוח המצוין בדף הרשימה. המבטח נושא אף בהוצאות משפט סבירות של המבוטח בגין תביעות נזיקין המוגשות נגדו, וזאת אף מעבר לסכום הביטוח. הפוליסה מחריגה בין השאר, כל נזק לרכוש בבעלות או בפיקוח המבוטח או הנוהג.

ביטוח הגנה משפטית
הרוכש פרק זה זכאי לשירותי עורך דין אשר ימונה ע"י המבטח על  חשבונו לטפל בהגנה המשפטית בהליכים פלילים שנפתחו כנגד הנוהג בשל תאונה בה ניפגע אדם ו/או נגרם נזק לרכוש, כתוצאה מהשימוש  ברכב. כל האמור לעיל אינו חל לגבי עבירות להן קיימות ברירות קנס. במידה והמבטח לא מעמיד עורך דין מטעמו המבוטח זכאי להחזר הוצאות עו"ד אשר מונה ישירות על ידו עד לסכום הביטוח המצוין  ברשימת הפוליסה. המבטח נושא אף בהוצאות הגנה נוספות אך לא בקנסות ועונשים  כספיים.

הרחבות
ניתן לרכוש כיסויים נוספים לפי בחירת המבוטח כדלקמן:

 1. שבר שמשות כתב שרות להחלפת שמשות הרכב לאחר לנזק שמשות בלבד ובהשתתפות עצמית נמוכה.

בנוסף להרחבות דלעיל ניתן לרכוש כתבי שרות  לשירותי גרירה.

לקבלת הסברים מלאים ראו פרק "נוסח הפוליסה".

להורדת פוליסה לביטוח רכב פרטי, לחץ כאן.

להורדת הצעה לביטוח רכב, לחץ כאן.

 

 

 

 

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה