הסבר על הפוליסה

מקיף

הפוליסה מעניקה כיסוי בגין אבדן או נזק לטרקטור/ מכונה ניידת המבוטח/ת, כתוצאה מרשימת אירועים מוגדרת הכוללת, בין היתר, התנגשות מקרית, התהפכות, תאונה מכל סוג שהוא, וכן אש, גניבה, שיטפון ומעשה זדון, למעט התמוטטות ו/או קריסת הכלי כתוצאה מבלאי טבעי (ריקבון הצנרת) ו/או מהלם מים וזאת במידה ולא ננקטו הצעדים למניעתו (שבר לחץ).

צד ג'

פרק זה מכסה את חבות המבוטח בגין נזק שייגרם לרכוש צד שלישי כתוצאה מהשימוש בטרקטור/מכונה ניידת, וזאת עד לגבול אחריות המבטח שהוא סכום הביטוח המצוין בדף הרשימה.

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה