מקיף פוליסה לביטוח רכב

מקיף פוליסה לביטוח רכב

פוליסת ביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון

פוליסה זו היא פוליסה "תקנית" כאשר תנאי והיקף הכיסוי נקבעו באמצעות חקיקה והמבטחים אינם רשאים לשנותם אלא רק לטובת המבוטחים. החל מיום 03/10/2012 נכנסה לתוקף הפוליסה התקנית החדשה לביטוח רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון. טרום התיקון, הפוליסה התקנית חלה על רכבים פרטיים ומסחריים עד 3.5 טון. הפוליסה מורכבת מפרקי כיסוי שונים המהווים למעשה פוליסות נפרדות, כאשר חלקם ניתנים לרכישה בודדת. וכן הרחבות שונות לבחירת המבוטחים. הפוליסה הינה שקלית וצמודת מדד.

פוליסות נוספות

חזרה
למעלה