חברי מושב

חברי מושב

 

ניסיוננו עתיר השנים כמבטחת העיקרית של קיבוצים ומושבים שיתופיים,והתמחותנו בענפי החקלאות ,התעשייה והעסקים במגזרים אלו,תרמו רבות ליצירת פוליסה חדשנית העונה על צרכי המושב המשתנה של זמננו.

בנוסף לכיסויים המקובלים לפעילות החקלאית של המושב,הפוליסה מעניקה פתרונות ביטוחיים ליזמות העסקית המגוונת הנפוצה כיום במגזר זה, ומאפשרת בנית מטריה ביטוחית רחבה המותאמת לצרכיו המיוחדים של כל חבר מושב.  

שימושי

פוליסות

חזרה
למעלה