בקר ברפתות

בקר ברפתות

המידע להלן הינו כללי, ואינו מהווה מסמך מחייב. אנו ממליצים לעבור בקפידה על כל תנאי וחריגי הפוליסה, לרבות כל המצוין בדפי הרשימה אשר מאפיינים את הכיסוי המיוחד לכל פוליסה.

פוליסה לביטוח בקר ברפתות, בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה מפני תמותה ו/או שחיטת דחק של בעלי חיים המפורטים ברשימה, ובלבד שלהם תעודת זהות ומספר אוזן, ועגלים שתעודת השיוך שיש להם נמצאת בידי המבוטח, והם נמצאים ברפת המפורטת ברשימה, ובה ניתן טיפול שוטף של וטרינר במשך כל תקופת הביטוח. וכן מפני גניבה של בעלי חיים המפורטים ברשימה, ובלבד שלהם תעודת זהות ומספר אוזן, ועגלים שתעודת השיוך שלהם נמצאת בידי המבוטח, והם נמצאים ברפת המפורטת ברשימה, ובה מתקיימים התנאים הבאים: הרפת מגודרת כיאות ונעולה באמצעות שרשרת ו/או מנעול מתאימים, וכן ברפת העגלים והעגלות, בנוסף על היותה מגודרת כאיון ונעולה, הותקנה גם מערכת מיגון אלקטרונית פעילה, המחוברת למוקד חברת שמירה (גם בשעות היום, כשאין איש ברפת) או לשלושה מנויים במשק.

להורדת הצעה לבקר ברפתות, לחץ כאן

 

 

 

פוליסות נוספות

חזרה
למעלה