חבר מושב

חבר מושב

 

 לתשומת ליבכם: מדובר במידע כללי, ועל קצה המזלג, לגבי מהות הכיסויים הבסיסיים וחלק מהחריגים.

המידע אינו מהווה כמובן מסמך מחייב ואנו ממליצים לעבור בקפידה על כל תנאי וחריגי הפוליסה, לרבות כל המצוין בדפי הרשימה אשר מאפיינים את הכיסוי המיוחד לכל פוליסה.

פוליסה זו מעניקה כיסוי כולל לחבר מושב למרבית הסיכונים הכרוכים בהפעלת משק חקלאי / עסקי.

הפוליסה מורכבת מפרקי כיסוי שונים והרחבות מיוחדות.

ספורט אתגרי

 

 

 

 

פוליסות נוספות

חזרה
למעלה