אחריות מקצועית

אחריות מקצועית

לתשומת ליבכם: המידע המופיע הינו מידע כללי, ועל קצה המזלג, לגבי מהות הכיסויים הבסיסיים של הפוליסה וחלק מהחריגים המופיעים בה. אין אנו מפרטים את כל ההוראות, התנאים והחריגים שבפוליסה. המידע אינו מהווה כמובן מסמך מחייב ואנו ממליצים לעבור בקפידה על כל תנאי וחריגי הפוליסה, לרבות כל המצוין בדפי הרשימה אשר מאפיינים את הכיסוי המיוחד לכל פוליסה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מידע המופיע באתר למידע המופיע בפוליסה, המידע שבפוליסה גובר על התיאור באתר.

 

פוליסה זו מכסה את חבותו של המבוטח על-פי חוק, עקב תביעה כלשהי או תביעות כלשהן, שיוגשו נגד המבוטח לראשונה במשך תקופת הביטוח הנקובה ברשימה, בשל היפר חובה מקצועית כלפי צד שלישי, שנעשה בתום לב, כתוצאה מרשלנות, בין במעשה ובין במחדל, טעות או השמטה של המבוטח, במסגרת מקצועו של המבוטח או משלח-ידו, המפורט ברשימה בלבד, והמהווה עילה לתביעה בגין רשלנות מקצועית על-פי חוק, ובתנאי מפורש שאירעה בתוך תקופת הביטוח או לאחר המועד הרטרואקטיבי המפורט ברשימה, ובוצע בתחום המדינה, וזאת, בכפיפות להשתתפות העצמית, לתנאים, לחריגים ולהתנאות הכלולים בפוליסה או מצורפים לה, או שיצורפו לה בתוספת ו/או בנספח.

 

14427_03_b.png  ביטוח אחריות מקצועית אגרוטק

 החקלאות העכשווית, המחברת בין הטבע לטכנולוגיות המתקדמות, היא תחום יצירתי ופורץ דרך. היצירתיות והטכנולוגיה המתקדמת, חושפת את החברות ולקוחותיהם ללא מעט סיכונים. מערכת הגידולים של היום והטכנולוגיות המשמשות את המגדלים, זקוקות להגנה ביטוחית מירבית. אנחנו בביטוח חקלאי, מבינים את הצורך הביטוחי בתחום, לכן אנו הראשונים להרים את הכפפה וליצור עבורכם ביטוח אחריות מקצועית ייעודי לתחום האגרוטק, המספק הגנה מירבית לחברות ולאנשי המקצוע המעניקים שירותים מקצועיים וטכנולוגיים. פוליסת ״אחריות מקצועית אגרוטק״ פותחה מתוך הכירות רבת שנים עם הצרכים השונים של התחום ומתוך הבנה מעמיקה שלו:

  • בשורה ביטוחית ייחודית לתחום, מותאמת אישית - על מנת לתת מענה לצרכים המשתנים.
  • מעטפת כיסויים רחבה, הכוללת ומשלבת בפוליסה אחת ביטוח אחריות מקצועית, חבות המוצר וביטוח צד ג'.
  • כיסוי לנזקים פיננסים ופיזיים.

 

להורדת טופס הצעה אחריות מקצועית, לחץ כאן

פוליסות נוספות

חזרה
למעלה