כל הסיכונים תעשייה

כל הסיכונים תעשייה

פוליסה לביטוח כל הסיכונים תעשייה

 לתשומת ליבכם: מדובר במידע כללי, ועל קצה המזלג, לגבי מהות הכיסויים הבסיסיים וחלק מהחריגים. המידע אינו מהווה כמובן מסמך מחייב ואנו ממליצים  לעבור בקפידה על כל תנאי וחריגי הפוליסה, לרבות כל המצוין בדפי הרשימה אשר מאפיינים את הכיסוי המיוחד לכל פוליסה.

פוליסה זו מיועדת למגזר הפרטי ומעניקה כיסוי כולל למרבית הסיכונים הכרוכים בהפעלת בתי עסק גדולים.

הפוליסה מורכבת מפרקי כיסוי שונים והרחבות מיוחדות שחלקם ניתנים לרכישה בודדת לבחירת המבוטחים.

להורדת קובץ המכיל את טופס הצעת הביטוח, אנא לחצו כאן

 

 

 

 

 

 

 

 

פוליסות נוספות

חזרה
למעלה