פוליסה משופרת לביטוח בתי עסק

פוליסה משופרת לביטוח בתי עסק

פוליסה משופרת לביטוח בתי עסק

לתשומת ליבכם: מדובר במידע כללי, ועל קצה המזלג, לגבי מהות הכיסויים הבסיסיים וחלק מהחריגים. המידע אינו מהווה כמובן מסמך מחייב ואנו ממליצים לעבור בקפידה על כל תנאי וחריגי הפוליסה, לרבות כל המצוין בדפי הרשימה אשר מאפיינים את הכיסוי המיוחד לכל פוליסה.

פוליסה זו מעניקה כיסוי כולל למרבית הסיכונים הכרוכים בהפעלת בית העסק.

הפוליסה מורכבת מפרקי כיסוי שונים והרחבות מיוחדות שחלקם ניתנים לרכישה בודדת לבחירת המבוטחים.

להורדת טופס הצעה, אנא לחצו כאן

ספורט אתגרי

פוליסות נוספות

חזרה
למעלה