שבר מכני

שבר מכני

פוליסה לביטוח שבר מכני

פוליסה זו מכסה את המבוטח מפני נזק פיזי, פתאומי ובלתי צפוי, המצריך תיקון או החלפה של הרכוש המבוטח בכל מצב שהוא, לרבות בפעולה או במנוחה, בתהליך של פירוק והרכבה או הצבה מחדש לשם ניקוי, תיקון, שיפוץ כללי, והנובע מכל סיבה שלא הוחרגה במפורש בפוליסה זו, בכפוף לגבולות האחריות הנקובים ברשימה.

פוליסות נוספות

חזרה
למעלה