הסבר על הפוליסה

לתשומת ליבכם: המידע המופיע הינו מידע כללי, ועל קצה המזלג, לגבי מהות הכיסויים הבסיסיים של הפוליסה וחלק מהחריגים המופיעים בה. אין אנו מפרטים את כל ההוראות, התנאים והחריגים שבפוליסה. המידע אינו מהווה כמובן מסמך מחייב ואנו ממליצים לעבור בקפידה על כל תנאי וחריגי הפוליסה, לרבות כל המצוין בדפי הרשימה אשר מאפיינים את הכיסוי המיוחד לכל פוליסה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מידע המופיע באתר למידע המופיע בפוליסה, המידע שבפוליסה גובר על התיאור באתר.

הפוליסה מכסה נזקים למבוטח שנגרמו על ידי:

 • תמותה
 • טריפה
 • שחיטת דחק של בעלי חיים.

ניתן להרחיב הכיסוי גם למקרה גניבה.

פרט לסייגים הנזכרים בפרק הכללי לסקירה, הביטוח אינו מכסה, בין השאר:

 • הפסקת טיפול בבעלי החיים.
 • המלטה.
 • בריחה.
 • עיקול.
 • החרמה.
 • הוראות השמדה של רשות ציבורית.
 • אי קיום הוראות השירותים הוטרינריים.
 • נזק עקיף.

ניתן לרכוש פוליסה אחרת, בשינויים המתחייבים לכל בעל חיים בנפרד, לבעלי החיים הבאים:

 • בקר ברפתות.
 • בקר לבשר במרעה טבעי.
 • סוסים.
 • צאן.
 • בעלי כנף לפיטום ולהטלה.

הפוליסה לביטוח בעלי כנף אינה מכסה תמותה ושחיטת דחק שנגרמו ממחלה או מגיפה.

להורדת טופס הצעה לביטוח בעלי חיים, לחץ כאן.

 

 

 

 

 

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה