טרור

טרור

המדובר בפוליסה קולקטיבית אחת, לביטוח הקיבוצים מפני טרור (מעל מס רכוש), לה גבול אחריות משותף: כל קיבוץ הרוכש פוליסה זו, רוכש תקרת אחריות לו עצמו, מתוך גבול האחריות הכולל של כל הקיבוצים.

 

 

 

 

פוליסות נוספות

חזרה
למעלה