הסבר על הפוליסה

 המידע להלן הינו כללי, ואינו מהווה מסמך מחייב. אנו ממליצים לעבור בקפידה על כל תנאי וחריגי הפוליסה, לרבות כל המצוין בדפי הרשימה אשר מאפיינים את הכיסוי המיוחד לכל פוליסה.

פוליסה זו מכסה את הצאן המבוטח, בכפוף לחריגי הפוליסה ותנאיה, באחד משלושה מסלולים:

מסלול א – צר

תמותה ו/או טריפה ו/או שחיטת דחק של בעלי חיים המפורטים ברשימה, למעט:

א.   תמותה ו/או שחיטת דחק ממחלות ו/או ממגפות ו/או מהרעלה.

ב.   אבדן ו/או נזק הנובעים מגניבה או מניסיון לגניבה.

מסלול ב - רחב

תמותה ו/או טריפה ו/או שחיטת דחק של בעלי-חיים המפורטים ברשימה, למעט אבדן ו/או נזק הנובעים מגניבה או מניסיון לגניבה.

מסלול ג – מלא

תמותה ו/או טריפה ו/או שחיטת דחק של בעלי חיים המפורטים ברשימה, ו/או גניבתם בעת הימצאותם בדיר המפורט ברשימה בלבד.

בנוסף ניתן לרכוש הרחבה לכיסוי אבדן יכולת הרבעה לאילים/תיישים/זכרי צאן, המשמשים להרבעה.

 

להורדת הצעה לביטוח צאן, לחץ כאן

 

 

 

 

 

 

 

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה