ביטול פוליסה קיימת

מבוטח יקר,

לצורך ביטול פוליסת ביטוח חיים, דירה, רכב (חובה, מקיף וצד ג') ועסק עליך למלא טופס בקשה לביטול פוליסה.

לשם ביצוע בקשת הביטול נדרש לצרף את המסמכים הבאים:

 1. ביטוח רכב חובה - תעודת ביטוח חובה מקורית בלבד.
 2. ביטוח רכב מקיף וצד ג' – במידה וקיים שיעבוד, יש לצרף את הסכמת המשעבד לביטול.
 3. ביטוח דירה - במידה וקיים משעבד או מוטב, יש לצרף את הסכמתו לביטול.
 4. ביטוח עסק - במידה וקיים משעבד או מוטב, יש לצרף את הסכמתו לביטול.
 5. ביטוח חיים -  במידה וקיים שיעבוד, יש לצרף את הסכמת המשעבד לביטול, צילום ת.ז וספח.

 

עליך להעביר הודעת ביטול נפרדת עבור כל פוליסה שברצונך לבטל.

 

להלן פירוט הדרכים בהן ניתן לבטל את הפוליסה שברשותך:

בנוגע לביטוח כללי:
באמצעות דוא"ל: service@bth.co.il
באמצעות פקס: 073-7151400

בנוגע לביטוח חיים / משכנתא:
באמצעות דוא"ל: haim@bth.co.il
באמצעות פקס03-7151380

באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות בטלפון: 8088* או באמצעות פניה לסוכן הביטוח שלך.

למידע נוסף אודות הפוליסות התקפות שברשותך ולביטול הפוליסה הכנס לאיזור המידע האישי ובחר בלשונית פוליסות בתוקף.

 

שים לב:

 • תוכל להשיב לתוקף את הפוליסה שבוטלה ב"ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ" ללא בחינה מחודשת של מצבך הרפואי וללא תקופת אכשרה נוספת וזאת בתוך 60 ימים מהמועד שבו בוטלה.

הפוליסה תחודש החל ממועד הביטול ותחוייב בתשלום הפרמיות בגין התקופה ממועד הביטול ועד מועד החידוש.

 • על אף האמור לעיל, מקרה ביטוח כהגדרתו בפוליסה שבוטלה, אשר ארע במהלך התקופה שבין מועד ביטולה לבין המועד שבו תודיע על רצונך להשיב את הפוליסה לתוקף – לא יכוסה.

 

 

 

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה