מילון מונחים - ג

מונח

הגדרה (ומקור ההגדרה)

הערות

תרגום

גבול אחריות

סכום שמעבר לו המבטח אינו נותן כיסוי למבוטח.

 

Limit of Liability

גוף מוסדי

מבטח וחברה מנהלת(סעיף 1 לחוק הפיקוח על עסקים פיננסיים (ביטוח)

 

Institutional body corporate

גיל הרכב

הזמן שחלף מתאריך הרישום של הרכב לראשונה, כמצוין ברישיון הרכב.

(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח רכב פרטי), תשמ"ו-1986)

 

Motor vehicle's age

 

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה