מילון מונחים - ו

מונח

הגדרה (ומקור ההגדרה)

הערות

תרגום

ועד

המוסד המנהל של אגודה רשומה אשר בידו הופקדה הנהלת עסקיה של האגודה;

(סעיף 1 לפקודת האגודות השיתופיות)

 

Board

ועדת דירקטוריון

ועדה שהקים הדירקטוריון החברה לפי סעיף 110 לחוק החברות (סעיף 1 לחוק החברות)

 

Board of Directors subcommittee

ועדת השקעות

 

 

Investment Committee

 

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה