מילון מונחים - כ

מונח

הגדרה (ומקור ההגדרה)

הערות

תרגום

כוח עליון

אירוע בלתי נמנע ובלתי נשלט, בו נגרם נזק על ידי כוחות הטבע ללא התערבות יד אדם.

 

Force Majeure

כינון

הקמה מחדש, תיקון או החלפה ברכוש חדש מאותו סוג ואיכות של הרכוש שאבד או ניזוק.

(תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (תנאי חוזה לביטוח דירות ותכולתן),

תשמ"ו-1986)

 

Reinstatement of Insurance

כל הסיכונים

ביטוח המכסה כל סיכון נזק או אובדן לרכוש המבוטח למעט סיכונים שהוגדרו במפורש. נפוץ בעיקר בביטוחי תכולה, אולם אינו כולל בליה וכליה, פיצוי לפריט בסידרה והגבלה של גברי ערך ביחס לסכום הביטוח.

 

All Risks

כליאת שווא

שלילת חירותו של אדם, שלילה מוחלטת ושלא כדין, למשך זמן כלשהו, באמצעים פיסיים או על ידי הופעה כבעל סמכות (סעיף 26 לפקודת הנזיקין)

 

False imprisonment

 

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה