שאלות נפוצות

שאלות נפוצות -

ביטוח חיים

מי צריך ביטוח חיים?

ביטוח חיים מומלץ לאנשים נשואים, אנשים עם משפחות או למי שאחרים נסמכים עליו למחייתם, על מנת שבמקרה של אסון חלילה ופטירת המבוטח, שאריו או מי שנקבעו כמוטבים בפוליסה, יקבלו תשלום חד פעמי שיוכל לסייע להם בהמשך חייהם תוך שמירה על רמת חייהם. את הצורך ברכישת ביטוח חיים או בעדכון סכום הביטוח מומלץ לבחון בכל שלב – החל מרגע הקמת המשפחה, ובפרט עם הולדת הילד הראשון וילדים נוספים, על מנת לדאוג לעתיד המשפחה. 

מאיזה גיל אפשר להצטרף לביטוח?

ניתן להצטרף לביטוח מגיל 20 ועד גיל 70.

איזה סכום ביטוח אני צריך?

לכל אדם, צרכים ביטוחיים אחרים. לפני שרוכשים ביטוח, חשוב לבחון מהו הצורך הביטוחי, כלומר לכמה כסף יזדקקו המוטבים, במקרה מות המבוטח.
באופן כללי, קיים שוני אם המבוטח רווק או נשוי, עם ילדים או ללא ילדים, עם תלויים אחרים (הורים, קרובי משפחה אחרים) או ללא תלויים אחרים. כמו כן יש לבחון מהי רמת ההכנסה הכוללת, בין אם היא רציפה (משכורת או פנסיה נוספת למשל) ובין אם היא נצברה בחסכונות או בהשקעות אחרות.

האם ניתן להגדיל את סכום הביטוח?

בוודאי. על מנת להגדיל את סכום הביטוח יש לפנות לחברת הביטוח. הגדלת סכום הביטוח כפופה לאישור המבטח ולעיתים יש צורך במילוי  הצהרת בריאות חדשה  ולשינויי של הפרמיה.

איך מצטרפים לביטוח חיים?

יש למלא טופס בקשת הצטרפות לביטוח באמצעות אחד מהסוכנים שלנו, או למלא את הטופס ולשלוח באמצעות אתר זה. ניתן להוריד את הטופס מאתר זה. על סמך המידע הנמסר במסגרת הטופס, החתם של המחלקה מבצע תהליך של חיתום (תהליך הכולל, בין היתר, בדיקה וניתוח של נתוני המבוטח, לרבות מצבו הבריאותי, עיסוקו ותחביביו). בסיומו מחליט החתם האם לקבלו לביטוח, מה יהיה גובה הפרמיה לתשלום ואת תנאי הביטוח.

במסגרת תהליך זה קיימת למבוטח חובת גילוי: מתן תשובה בכתב (מלאה וכנה) למבטח על כל עניין מהותי שנשאל לגביו בהצעת הביטוח, למשל, מצב בריאות קיים, עיסוק, תחביב מסוכן או עישון. כמו כן, הצעת הביטוח כוללת הצהרה לגבי נכונות הפרטים וויתור על סודיות רפואית.

חשוב להדגיש שעצם מילוי הצעת הביטוח אינו הופך את המציע למבוטח, אלא רק לאחר קבלת אישור בכתב או פוליסה מאושרת מהמבטח.

מה זה ביטוח ריסק?

העיקרון של ביטוח חיים הוא פשוט, משלמים עבור כיסוי כספי לסיכונים שונים. לכן ביטוח חיים למקרה מוות מכונה בשם ריסק (Risk). פוליסות ריסק מבטיחות בסיס כלכלי ומקור הכנסה למשפחתך במקרה של מוות או אובדן הכנסה חס וחלילה. 

האם הפרמיה מזכה בהטבת מס?

כן. הנך זכאי להחזר בשיעור של 25% מהפרמיה כל עוד הפרמיה לא חרגה מהתקרה המוכרת בהתאם לסעיף 45 לפקודת מס הכנסה. לבדיקת זכאותך יש להתייעץ עם יועץ מס או רואה חשבון.

האם סכום הביטוח שמשולם למוטבים חייב במס?

לא. סכום הביטוח פטור ממס.

אם יש ביטוח לאומי למה צריך גם ביטוח חיים?

ביטוח לאומי מפצה באופן שווה את כל הזכאים לכך, ללא קשר לתרומתם לכלכלת ביתם. שיעורי הגמלאות מביטוח לאומי נמוכים יחסית ומספקים הכנסה בסיסית בלבד. על מנת לדאוג לצרכיה של משפחתך, מומלץ איפוא, להשלים את החוסר באמצעות ביטוח פרטי.

כיצד ניתן להסיר את פרטי מהממשק האינטרנטי של משרד האוצר?

ישנה אפשרות להסרת פרטי עמיתים מ"ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו" בהתאם לחוזר מס' 2012-9-18 של המפקח על הביטוח.

לידיעתך, משרד האוצר הקים במהלך שנת 2013 אתר אינטרנט חדש במסגרתו יוכלו עמיתים ומוטבים של עמיתים שנפטרו לאתר פוליסות/תכניות הכוללות מרכיב חיסכון ו/או ביטוח למקרה פטירה. במסגרת האתר ניתן לקבל פרטים בסיסיים בלבד לגבי האפשרות לקיומו של חשבון אצל גוף מוסדי מסוים.

לתשומת לבך, באפשרותך להסיר את פרטיך מהאתר.

 

במידה ואינך מעוניין שפרטיך יופיעו באתר עליך למלא טופס זה ולשלוח אותו לחברתנו

באמצעות עמוד "צור קשר" באתר האינטרנט.

או בפקס:   073-7151380.

במידה ותפנה אלינו בבקשה להסרה מהאתר, הפרטים אודות החשבונות שלך לא יועברו על ידנו לאגף שוק ההון במשרד האוצר, החל משבועיים מיום קבלת הבקשה או החל מיום העברת המידע הסמוך לאוצר, לפי המאוחר.

 

מה זה FATCA?

במרץ 2010 ארה"ב חוקקה חוק חדש בשם: Foreign Account Tax Compliance Act הידוע כ- "FATCA".

מדינת ישראל נמצאת בתהליך של חתימת הסכם בין מדינתי עם ארה"ב לעניין יישום הוראות חוק זה בישראל. חוק זה נכנס לתוקפו בישראל ביולי 2014.

החובות החלות על מוסדות פיננסיים זרים בעולם, לא אמריקאים, לרבות חברות ביטוח בישראל:

1. זיהוי בעלי פוליסות/ חשבונות/ מבוטחים אמריקאים.

2. דיווח לרשויות המס בארה"ב על חשבונות/ פוליסות המוחזקים על-ידי:

    * יחידים אמריקאים (לרבות אזרחים אמריקאים תושבי ישראל, בעלי Green Card ועוד).

    * תאגידים שהתאגדו בארה"ב (לרבות חברות, נאמנויות וכדומה).

    * תאגידים שלהם בעלי שליטה שהינם אמריקאים (מי שבעל שליטה על לפחות 50% ממניות התאגיד).

3. יש לנקוט צעדים לגבי חשבונות בבעלות אמריקאית שבעליהם אינם משתפים פעולה עם הוראות החוק.

 

להלן טופסי FATCA:

* שאלון FATCA

* W9- ליחידים אזרחי ארה"ב או לתאגידים שהתאגדו בארה"ב

* W8-ben- ליחידים שאינם אמריקאים

* W8-ben-e- לתאגידים שאינם אמריקאים

ביטוח משכנתא

למה נועד ביטוח המשכנתא?

ביטוח המשכנתא נועד לספק הגנה במקרים של חוסר יכולת להחזיר את ההלוואה, כתוצאה מנזק משמעותי למבנה או במידה וחלילה מתרחש אסון ואחד מבני הזוג הולך לעולמו.
מטרת הביטוח היא להקטין את הנטל הכלכלי על המשפחה בקרות אסון ולהעניק כיסוי להחזר הלוואות לבנקים. זאת כדי להבטיח כי הנכס יישאר ברשות המשפחה.

למה חייבים לעשות ביטוח משכנתא?

פוליסת ביטוח חיים למשכנתא מחוייבת על ידי הבנק ונועדה למנוע מצב בו בעקבות מוות של אחד מנוטלי המשכנתא, לא יוכל בן/בת הזוג ו/או יורשיו לשאת לבדם ביתרת תשלומי המשכנתא, ובעקבות כך יאלצו למכור את ביתם. ולכן, גובה סכום הביטוח בפוליסת החיים למשכנתא נקבע על בסיס גובה ההלוואה, כך שבעת הצורך, סכום הביטוח ישולם על ידי חברת הביטוח ויכסה את יתרת החוב לבנק. במידה וסכום הביטוח גבוה מיתרת המשכנתא בזמן התשלום לבנק, היתרה תשולם למוטבים בהתאם לתנאי הפוליסה.

מה זה ריסק למשכנתא?

תשלום סכום הביטוח במקרה של פטירת המבוטח במהלך תקופת הביטוח לכיסוי יתרת  הלוואת המשכנתא. הסכום ישולם לגורם שהעניק את ההלוואה. סכום הביטוח משתנה מדי שנה על פי לוח סילוקין המצורף לפוליסה.

מה זה לוח סילוקין?

טבלה המצורפת לפוליסה ומציגה את סכומי ההחזר של ההלוואה (או המשכנתא) שנלקחה, בהתאם לגובה ההלוואה, תקופת ההחזר ושיעור הריבית.

הבנק דורש להיות מוטב בלתי חוזר. במה מדובר?

מוטב בלתי חוזר הוא מוטב אשר לא ניתן לבטל את זכאותו לכספי הביטוח ללא הסכמתו. הבנק רוצה להיות מוטב בלתי חוזר כדי להבטיח את החזר ההלוואה במקרה מותו של אחד הלווים. חשוב לציין בפוליסה כי הבנק מוטב רק בגובה יתרת ההלוואה ואילו שאר כספי הביטוח ילכו למוטבים האחרים.

כיצד נקבע סכום הפרמיה לתשלום?

סכום הפרמיה לתשלום משתנה מדי שנה ונקבע על פי יתרת סכום ההלוואה (שנקבע על פי לוח הסילוקין המצורף לפוליסה) וגיל המבוטח.

שאלות נפוצות - ביטוחים

ביטוח רכב

מהי ההשתתפות העצמית?

ההשתתפות העצמית היא סכום קבוע המוגדר בפוליסה, והמראה את השתתפותך בתשלום או בפיצוי שבו נשאה המבטחת במסגרת תנאי כיסוי הפוליסה.

התבקשתי להציג אישור העדר תביעות מחברת הביטוח הישנה שלי – מה עליי לעשות?

בכל שנה חברת הביטוח שולחת למבוטח את דו"ח מצב התביעות שלו. אם המבוטח עבר לחברה אחרת, עליו להעביר אישור העדר תביעות. אם לא קיבלת דו"ח כזה אוטומטית, עליך לבקשו והמבטחת חייבת לספקו.

משמעות ביטוח צד ג' לרכב

ביטוח צד ג' (צד שלישי) מפצה אתכם במקרה בו רכבכם גרם נזק לצד שלישי ומוגשת תביעה כנגדכם.
אדם המצויד בפוליסת ביטוח צד ג' מבטיח שבמידה ורכבו יגרום נזק לרכוש של אדם אחר, יש לו הגנה מתביעות וכיסוי להוצאות. במקרה של נזק לצד ג', המבטחת משלמת בשימכם את הסכומים בהם תחויבו בשל הנזק שנגרם לרכוש האחר, עד לגבולות אחריות אשר בפוליסה. בדרך כלל ביטוח צד ג' נכלל בפוליסת ביטוח מקיף לרכב, אך ניתן גם לרכשו בנפרד. ע"מ לא לאבד זכויותיך, עליך לדווח מיידית לגבי התאונה ולאשר הסכמתך לפיצוי התובע ולתשלום דמי השתתפותך העצמית.

משמעות ביטוח חובה לרכב

פוליסת ביטוח חובה כשמה כן היא. ביטוח בסיסי המוגדר על פי חוק, אשר כל נהג או נהגת חייבים בהחזקתה. תעודת ביטוח חובה מגנה עליכם ומבטחת אתכם מפני נזקי גוף שעלולים להיגרם לכם, לנוסעים ברכב או להולכי רגל שנפגעו מרכבכם במקרה של תאונת דרכים. כיסוי ביטוח חובה כולל הוצאות רפואיות, פיצוי בגין אובדן השתכרות עד לתקרה הקבועה בחוק, וכן פיצוי בגין כאב וסבל.כל נהג חייב לוודא כי הרכב בו הוא נוהג נושא ביטוח חובה בתוקף. במקרה של תאונה, נדרש בעל הרכב או נהג המשתמש בו להציג את תעודת ביטוח חובה משולמת. נהיגה ללא ביטוח חובה תקף גוררת עונשים חמורים בחוק הפלילי ופסילת רישיון הנהיגה, ועלולה להביא להטלת הפיצוי לנפגעים על הנוהג והמבוטח עצמו.

למה חשוב לעשות ביטוח מקיף לרכב?

ביטוח רכב מקיף מכסה נזקי רכוש שונים הנגרמים לרכב כתוצאה מתאונת דרכים, פריצה לרכב, גניבתו וכו.
הביטוח מגן עליכם גם במקרה של פגיעה ברכב אחר, ומאפשרת לכם תיקון מהיר ויכולת רכישת רכב חילופי במקרי גניבה ונזק כליל.

כיצד נקבעת עלות ביטוח מקיף?

הגדרות הכיסויים בפוליסות ביטוח לרכב פרטי בישראל נקבעות על פי חוק ותעריפי הביטוח מחושבים על סמך גיל הנהג וותק רישיון הנהיגה שלו, מספר האנשים שנוהגים ברכב, סוג הרכב, שוויו ועוד.
במקרה של נזק לרכב, ישולם לכם פיצוי בהתאם לגובה הנזק.

ביטוח דירה

משמעות ביטוח מבנה לדירה

דירה הנה אחת ההשקעות המשמעותיות ביותר שאדם עושה במהלך חייו. ביטוח מבנה מבטיח לכם שאם תהיה פגיעה כלשהי בביתכם, ביטוח המבנה יגן עליכם ויכסה את הנזק כך שעלויות תיקון הנכס לא יחולו עליכם. הפוליסה מכסה נזקים שנגרמים למבנה הבית, קירות הבית, מרפסות, צנרת וכל מה שצמוד לבית מפני פגיעה, שריפה, רעידת אדמה, פיצוץ וכדומה. סכום הביטוח למבנה הדירה נקבע לפי ערך בנייתה מחדש. (ערך הקרקע אינו מתומחר היות ועל פי רוב ניתן לבנות בית מחדש ולכן אין מקום לתמחור ערך הקרקע בפוליסת הביטוח).

האם לפצל או לאחד ביטוח מבנה עם ביטוח תכולה?

כשעומדים לבטח דירה כדאי לאחד את ביטוח המבנה עם ביטוח התכולה לביטוח אחד. הסיבה היא שאם יש צורך להפעיל את הביטוח, שני ביטוחים נפרדים עולים ביוקר היות וחלה השתתפות עצמית נפרדת על כל ביטוח וביטוח. אם חלילה יש נזק לדירתכם ויש לכם ביטוח אחד הכולל תכולה ומבנה, תשלמו פעם אחת בלבד השתתפות עצמית. הפוליסה משולבת מעניקה לכם אף כיסויים חשובים נוספים כגון חבות מעבידים לעובדי משק הבית, וכיסוי לתביעות צדדים שלישיים בגין נזקים שגרמת להם וזאת עד לגבולות אחריות אשר בפוליסה.

חשיבות ביטוח תכולה לדירה

ביטוח תכולה מגן על החפצים היקרים לכם בבית כתוצאה מנזקי פריצה, שריפה, פגעי טבע, שוד, גניבה, הצפה או פגיעה בזדון. ביטוח תכולה מפצה אתכם לגבי כל הרכוש המצוי בביתכם, כך שבמקרה הצורך תקבלו פיצוי בגין הרכוש היקר שנגנב או ניזוק.

כיצד נקבע ערך תכולת דירה בתחילת תקופת ביטוח?

ביטוח תכולת דירה נקבע על סמך הצהרה שנותן המבוטח לחברת הביטוח או באמצעות בדיקה שעושה בדירה סוקר מטעם חברת הביטוח כדי להגדיר את שווי הפריטים ועלות הביטוח.
אנו ממליצים לעניין בנוסח המלא והמחייב של פוליסת מבנה ותכולת דירה בפרק ביטוחים באתר.

מהי ההשתתפות העצמית?

ההשתתפות העצמית היא סכום קבוע המוגדר בפוליסה, והמראה את השתתפותך בתשלום או בפיצוי שבו נשאה המבטחת במסגרת תנאי כיסוי הפוליסה.

ביטוח העסק

מהי ההשתתפות העצמית?

ההשתתפות העצמית היא סכום קבוע המוגדר בפוליסה, והמראה את השתתפותך בתשלום או בפיצוי שבו נשאה המבטחת במסגרת תנאי כיסוי הפוליסה.

ביטוח משק

מהי ההשתתפות העצמית?

ההשתתפות העצמית היא סכום קבוע המוגדר בפוליסה, והמראה את השתתפותך בתשלום או בפיצוי שבו נשאה המבטחת במסגרת תנאי כיסוי הפוליסה.

שאלות נפוצות - תביעות

תביעות ביטוח רכב

הייתי מעורב בתאונה, מה עלי לעשות?

צלם את נזקי כל הרכבים המעורבים.
הקלט עדויות של עדים.
רשום את פרטי כל הרכבים המעורבים:
מספר רישוי, שם הנהג + ת.ז , בעל הפוליסה , חברת הביטוח מספר פוליסה.
צלם תעודת חובה ורישיון נהיגה של הנוהג ברכב במידת האפשר.

איך אני מפנה את הרכב ממקום האירוע?

במידה ורכשת סעיף גרירה יש להתקשר לשגריר 8888* או 03-5578888

לאן לקחת את הרכב?

ניתן להעביר את הרכב ישירות לממוסך הסדר בהתאם לרשימה או לכל מוסך אחר מטעמך.

עשיתי תאונה למי עלי להודיע?

לסוכן הביטוח ראה שם הסוכן בתעודת החובה (נמצא בצד שמאל).

נשברה לי שמשה מה לעשות?

במידה ורכשת סעיף שמשות בפוליסה יש לפנות לצובה טל' 02-5706100

נתקעתי עם הרכב?

במידה ורכשת סעיף גרירה יש להתקשר לשגריר 8888* או 03-5578888

איפה אני מקבל טופס הודעה למילוי פרטים?

באתר או באמצעות סוכן הביטוח שלך.

נגנב לי הרכב מה עלי לעשות?

לדווח למשטרה ולסוכן הביטוח.
להעביר טופס הודעה לחברת הביטוח / סוכן הביטוח בצרוף אישור משטרה.

למי עלי להגיש את התביעה , לסוכן שלי או לחברת הביטוח?

אפשר להגיש את התביעה לסוכן הביטוח או לחברת הביטוח לפי בחירתך. רצוי להגיש הודעה סמוך למועד האירוע.

אם אני פונה לחברת הביטוח ישירות האם היא מיידעת את סוכן הביטוח שלי?

כן, חברת הביטוח מיידעת את סוכן הביטוח.

מתי מתחילים לטפל בתביעה?

הטיפול בתביעה מתחיל עם קבלת הודעה על האירוע . חשוב להעביר מלוא המסמכים הנדרשים בהתאם לסוג התביעה בהקדם.

מתי אקבל תשלום?

הפיצוי משולם  30 יום מיום קבלת מלוא מסמכי התביעה הנדרשים.

אני לא מצליח להתניע את הרכב למי עליי לפנות?

במידה ורכשת סעיף גרירה יש להתקשר לשגריר 8888* או 03-5578888.

מהו משך הזמן של הטיפול בתביעה?

עד 30 ימים מהמועד שיהיו בידנו מלוא המידע והמסמכים הנדרשים לבירור התביעה.

תביעות ביטוח רכב חובה - נזקי גוף

נפצעתי בתאונת דרכים. מה עלי לעשות?

דווח באופן מיידי למשטרה על התאונה.

דווח לנו בהקדם על התאונה:
באמצעות סוכן הביטוח שלך
באתרבאמצעות מערכת טפסים
בדואר: לכתובת "ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ", מחלקת תביעות, מדור רכב נזקי גוף, החשמונאים 93, תל- אביב 6713310.
בפקס: 03-7616215

מה קורה לאחר שהעברתי את מסמכי התביעה לחברה?

עם קבלת המסמכים המפורטים לעיל, תפתח תביעה בחברתנו.
חברתנו תבדוק את נסיבות קרות אירוע התאונה, כיסוי ביטוחי לרבות תעודת חובה תקפה ליום אירוע התאונה ורישיון נהיגה תקף ליום אירוע התאונה.
באם חסרים מסמכים נוספים לצורך בדיקה, חברתנו תפנה בחוזר לנפגע על מנת לקבל את המסמכים הנדרשים לצורך המשך טיפול בתביעה.

פוניתי ממקום התאונה באמצעות מד"א. מי משלם את החשבון שקיבלתי?

תאונות עד 31.12.2009 - חברת הביטוח שביטחה את הרכב המעורב בתאונה תשלם את החשבון (קרן בלבד). תאונות אחרי 1.1.2010 - כמפורט להלן: אם פונית על ידי אמבולנס רגיל (לא טיפול נמרץ) ולא אושפזת ביום האירוע - חברת הביטוח תשלם. שלם החשבון במועדו והעבר אלינו הקבלה, אם פונית באמבולנס טיפול נמרץ ו/או אושפזת - קופת החולים שלך תשלם. אם התאונה מוגדרת כתאונת עבודה - עליך להפנות את הדרישה לביטוח לאומי.

התאונה נגרמה באשמתי, האם אני זכאי לפיצוי בגין פציעתי?

כן. בתביעה לפיצויים כאשר נגרם נזק גוף, אין חשיבות לשאלה מי אשם בגרימת התאונה.

תביעות דירה

פרצו לי לדירה, מה עלי לעשות?

דווח למשטרה.
דווח לסוכן הביטוח.
מלא טופס תביעה והעבר אותו בצירוף אישור המשטרה לסוכן, ל"ביטוח חקלאי" או לשמאי (אם מונה).

דלפו מביתי מים לבית השכנים, מה לעשות?

אם נרכש כיסוי נזקי צנרת באמצעות חברת שחר/אמינות, צור עמם קשר.
פוליסות שתקפן החל מיום 3.9.2017, בהן נרכש כיסוי לביטוח נזקי מים למבנה, עם שירות המבוצע באמצעות שרברבים המצויים בהסדר עם החברה, יש לדווח על המקרה למוקד פניות מבוטחים בטלפון 
שמספרו 03-5632899.

אם הכיסוי הינו שרברב פרטי, בתיאום עם הסוכן יש להזמין שרברב לבדיקת מקור הנזילה, למלא טופס תביעה אותו ניתן להוריד מאתר החברה ובמידת הצורך שמאי ימונה להערכת הנזקים.

נשרף לי הבית, מה לעשות?

דווח מיידית לסוכן הביטוח ולכיבוי אש.
מלא טופס תביעה.
שמאי ימונה בתיאום עם הסוכן.

דולפים לי מים מביתו של השכן, מה לעשות?

לדווח לשכן.
היה והבעיה אינה מטופלת לשביעות רצונך, יש למלא טופס תביעה ולדווח לסוכן הביטוח.
ראה הנחיות נוספות בדף תביעות.

תביעות עסק

פרצו לי לעסק, מה עלי לעשות?

בדוק אם רכשת כיסוי פריצה.
דווח למשטרה.
דווח לסוכן הביטוח.
מלא טופס תביעה והעבר אותו בצירוף אישור המשטרה לסוכן, ל"ביטוח חקלאי" או לשמאי (אם מונה).

תביעות ביטוח חיים

למי עלי להגיש את התביעה, לסוכן שלי או לחברת הביטוח?

ניתן להגיש את התביעה אל הסוכן או אל חברת הביטוח, לפי בחירתך. באם פרטי הסוכן אינם ידועים או זמינים לך, מומלץ להגיש את התביעה לחברת הביטוח, סמוך ככל האפשר למועד קרות האירוע.

פניתי ישירות לחברת הביטוח. האם עלי להודיע לסוכן שלי?

באם פנית ישירות לחברת הביטוח, חברת הביטוח תיידע את הסוכן בפנייתך.

מתי מתחילים לטפל בתביעה שלי?

הטיפול בתביעה מתחיל מיד עם קבלת ההודעה הראשונה על האירוע. על מנת להבטיח בירור מהיר וטיפול יעיל בפניה, יש להעביר את המסמכים המפורטים באתר, בהתאם לסוג התביעה.

כיצד אני יכול לעקוב אחרי הטיפול בתביעה שהגשתי?

תוכל לקבל מידע על הטיפול בתביעה באמצעות סוכן הביטוח שלך.

מוקד שירות לקוחות

 • טלפון

  טלפון: 8088*

 • טלפון

  sms: 050-8085100

 • שעות פעילות

  שעות פעילות: א' - ה' בין השעות 8:00 - 16:00

 • פקס

  פקס: 03-5612379

 • מייל

  דוא"ל: service@bth.co.il

 • מיקום

  כתובתנו: רחוב החשמונאים 93,
  תל אביב 6713310,
  ת"ד 20190 תל אביב 6120101

Customers' Support

 • phone

  Telephone: 8088*

 • sms

  Sms: 050-8085100

 • openingHours

  Opening Hours: Sunday - Thursday 8:00 - 16:00

 • fax

  Fax: 03-5612379

 • mail

  Email: service@bth.co.il

 • location

  Address: 93 Hashmonaim st.,
  Tel-Aviv 6713310,
  P.O.B 20190 Tel-Aviv 6120101

חזרה
למעלה