ירושלים

שמאי חוץ באיזור ירושלים

שם עיר כתובת טלפון נייד פקס
גיא יוסיפון
האומן 24 תלפיות, ירושלים

02-6790880

054-8120930

02-6789084

אורי אהרוני ירושלים
יד חרוצים 13 א.ת תלפיות, ירושלים

02-6733044

054-4349688

02-6733004

איציק משה ירושלים
האומן 18 תלפיות, ירושלים

02-6481133

050-5776667

02-6787818

ארז חרמוני ירושלים
מעשה חושב 6 תלפיות, ירושלים

02-6733403

050-5741331

02-6713491

מאיר ויצמן ירושלים
המוסכים 5, ירושלים

02-6790770

050-5300050

02-6784681

שאבי דוגה ירושלים
האומן 22 תלפיות, ירושלים

02-6788383

050-5243246

02-6780907

שלמה בן שושן ירושלים
האומן 22 תלפיות, ירושלים

02-6786868

050-5383108

02-7686968

חזרה
למעלה