תביעות

הנחיות לתביעה

ביטוח חקלאי חרטה על דיגלה את נושא השירות, ומייחסת, במסגרת זו, חשיבות עליונה לנושא הטיפול בתביעות ובפניות הציבור, ובכלל זה לנהוג כלפי מבוטחיה וכלפי צדדים שלישיים באופן הוגן, שקוף, שוויוני, ענייני, יסודי ויעיל.
ביטוח חקלאי תעשה כל שביכולתה לטפל וליישב את התביעה במהירות האפשרית.
ביטוח חקלאי לא תציע הצעות פשרה בלתי סבירות למועד נתינתן.

לצורך כך דואגת ביטוח חקלאי לכך שהעוסקים מטעמה, ביישוב תביעות, יהיו בעלי הידע והכישורים הנחוצים.
במסגרת זו אימצה ביטוח חקלאי את מערכת הכללים שנקבעה בחוזר "בירור ויישוב תביעות וטיפול בפניות הציבור" שפורסם על-ידי  המפקח על הביטוח בתאריך 31 במארס 2011, והחילה אותו על כל סוגי התביעות הנזכרות בחוזר.

לקבלת מידע מפורט בנושא לחץ על הקישור המבוקש: תביעת רכוש דירות, תביעת רכב רכוש מבוטחים, תביעת רכב רכוש צד ג', תביעת נזקי גוף חובה, תביעת תאונות אישיות, תביעות צד ג' במסגרת פוליסת דירה, השוואת מועדים ותקופות.

במחלקת התביעות חמישה מדורים: נזקי רכוש בביטוח רכב (לרבות נזקי רכוש שנגרמו לצדי ג'), נזקי גוף  בביטוח רכב (ביטוח חובה), נזקי רכוש (לרכוש המבוטחים), נזקי גוף ורכוש שנגרמו לאחרים, על ידי המבוטחים (חבויות), תאונות אישיות שנגרמו לחברי קיבוץ, תלמידים, ספורטאים וסטודנטים.

מדורים במחלקת תביעות

חזרה
למעלה