נזקי רכוש דירה

חדש.pngהגשת תביעה באמצעות טופס דיגיטלי

 

 

אל מדור תביעות רכוש יש לפנות במקרים הבאים

(בכפוף לקיומו של כיסוי ביטוחי)

 • פריצה
 • שריפה
 • נזקי טבע
 • נזקי מים
 • רעידת אדמה
 • נזק בזדון

 

 

דווח לנו בהקדם על האירוע!

באמצעות סוכן הביטוח שלך

באתרבאמצעות מערכת טפסים

במייל: fax.tv.rehush@bth.co.il

בדואר: לכתובת "ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ", מחלקת תביעות, מדור תביעות רכוש, החשמונאים 93, תל- אביב 6713310.

בפקס: 03-5632873

 

צרף לטופס הודעה על האירוע את המסמכים הבאים:

 • אישור משטרה במקרה של אירוע פלילי.
 • אסמכתאות לגבי הרכוש שאבד או ניזוק.
 • תמונות הנזק.
 • הערכת תכשיטים ממעריך מוסמך.
 • דוח סוקר (אם לא נערך ע"י "ביטוח חקלאי").

 

 חשוב!

 • לאחר קבלת הדיווח, ובמידת הצורך תשלח חברת "ביטוח חקלאי" שמאי לבדיקת הנזק.
 • אין לתקן נזק ללא בדיקת שמאי, אלא עם קבלת אישור לכך ממחלקת התביעות. 

נזק לרכוש למעט דירה

טופס תביעה עבור נזק לרכוש פוליסות דירות, בתי עסק וחבר מושב

טופס להורדה

נזק לרכוש במגזר הקיבוצי

טופס תביעה עבור נזק לרכוש במגזר הקיבוצי

טופס להורדה

מערכת הכללים

קיט מסמכים לתביעה עבור פוליסות שתחילתן עד ליום 02/09/2017

טופס להורדה

מערכת הכללים

קיט מסמכים לתביעה עבור פוליסות שתחילתן החל מיום 03/09/2017

טופס להורדה

מידע נוסף

בטלפון: 8088*

או בכתובת דואר אלקטרוני service@bth.co.il

בימים א-ה בין השעות 8:30-15:30


נזקי מים

במקרה של נזק צנרת יש לפנות לספק השירות עפ"י ההרחבה בפוליסה

 

יש לדווח על המקרה למוקד פנויות מבוטחים בטלפון שמספרו 03-5632899.

לרשימת השרברבים שבהסדר, לחץ כאן.

 

כאשר ישנו כיסוי לשרברב פרטי דווח לנו בהקדם על האירוע!

באמצעות סוכן הביטוח שלך

באתרבאמצעות מערכת טפסים

במייל: fax.tv.rehush@bth.co.il

בדואר: לכתובת "ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ", מחלקת תביעות, מדור רכוש, החשמונאים 93, תל- אביב 6713310.

בפקס: 03-5632873

 

חשוב!

 • לאחר קבלת הדיווח, ובמידת הצורך תשלח חברת "ביטוח חקלאי" שמאי לבדיקת הנזק.
 • אין לתקן נזק ללא בדיקת שמאי, אלא עם קבלת אישור לכך ממחלקת התביעות.

מידע נוסף

בטלפון: 8088*

או בכתובת דואר אלקטרוני service@bth.co.il

בימים א-ה בין השעות 8:30-15:30


צד ג' וחבות מעבידים

אל מדור חבויות פונים במקרה של נזקי רכוש או גוף לצד ג'.

 

דווח לנו בהקדם על האירוע!

באמצעות סוכן הביטוח שלך

באתרבאמצעות מערכת טפסים

בדואר: לכתובת "ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ", מחלקת תביעות, מדור חבויות, החשמונאים 93, תל אביב 6713310.

בפקס: 03-5632862

 

הודעה ותביעה על תאונה לפי פוליסה צד ג'


חבות מעבידים - דוח תאונת עבודה


מערכת הכללים


קבלת מידע נוסף

בטלפון: 8088*

או בכתובת דואר אלקטרוני service@bth.co.il

בימים א-ה בין השעות 8:30-15:30


חזרה
למעלה