נזקי רכוש - חבר מושב

אל מדור תביעות רכוש יש לפנות באירוע נזק במסגרת פוליסת חבר מושב.

 

דווח לנו בהקדם על האירוע!

באמצעות סוכן הביטוח שלך

באתרבאמצעות מערכת טפסים

במייל: fax.tv.rehush@bth.co.il

בדואר: לכתובת "ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ", מחלקת תביעות, מדור תביעות רכוש, החשמונאים 93, תל- אביב 6713310.

בפקס: 03-5632873

 

צרף לטופס הודעה על האירוע את המסמכים הבאים:

  • אישור משטרה במקרה של אירוע פלילי.
  • אסמכתאות לגבי הרכוש שאבד או ניזוק.
  • תמונות הנזק.
  • הערכת תכשיטים ממעריך מוסמך.
  • דוח סוקר (אם לא נערך ע"י "ביטוח חקלאי").

 

 חשוב!

  • לאחר קבלת הדיווח, ובמידת הצורך תשלח חברת "ביטוח חקלאי" שמאי לבדיקת הנזק.
  • אין לתקן נזק ללא בדיקת שמאי, אלא עם קבלת אישור לכך ממחלקת התביעות. 

נזק לרכוש חבר מושב


מערכת הכללים

קיט מסמכים לתביעה עבור פוליסות שתחילתן עד ליום 02/09/2017

טופס להורדה

מערכת הכללים

קיט מסמכים לתביעה עבור פוליסות שתחילתן החל מיום 03/09/2017

טופס להורדה

מידע נוסף

בטלפון: בימים א-ה בין השעות 8:30-15:30

רוחל'ה קריף: 03-7616249

ענת שאלתיאל: 03-5632884

איילת אהרון כהן: 03-7616244


צד ג' וחבות מעבידים

אל מדור חבויות פונים במקרה של נזקי רכוש או גוף לצד ג'.

 

דווח לנו בהקדם על האירוע!

באמצעות סוכן הביטוח שלך

באתרבאמצעות מערכת טפסים

בדואר: לכתובת "ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ", מחלקת תביעות, מדור חבויות, החשמונאים 93, תל אביב 6713310.

בפקס: 03-5632862

 

הודעה ותביעה על תאונה לפי פוליסה צד ג'


חבות מעבידים - דוח תאונת עבודה


מערכת הכללים


קבלת מידע נוסף

בטלפון: בימים א-ה בין השעות 8:30-15:30

אתי לוי: 03-5632869


חזרה
למעלה