נזקי רכוש

אל מדור תביעות רכוש יש לפנות במקרים הבאים

(בכפוף לקיומו של כיסוי ביטוחי)

  • פריצה
  • שריפה
  • נזקי טבע
  • נזקי מים
  • רעידת אדמה
  • נזק בזדון

 

דווח לנו בהקדם על האירוע!

באמצעות סוכן הביטוח שלך

באתרבאמצעות מערכת טפסים

במייל: fax.tv.rehush@bth.co.il

בדואר: לכתובת "ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ", מחלקת תביעות, מדור תביעות רכוש, החשמונאים 93, תל- אביב 6713310.

בפקס: 03-5632873

 

צרף לטופס הודעה על האירוע אישור משטרה במקרה של אירוע פלילי.

 

 חשוב!

  • לאחר קבלת הדיווח, ובמידת הצורך תשלח חברת "ביטוח חקלאי" שמאי לבדיקת הנזק.
  • אין לתקן נזק ללא בדיקת שמאי, אלא עם קבלת אישור לכך ממחלקת התביעות. 

טופס תביעה


מידע נוסף

בטלפון: בימים א-ה בין השעות 8:30-15:30

רוחל'ה קריף: 03-7616249

ענת שאלתיאל: 03-5632884

איילת אהרון כהן: 03-7616244


צד ג' וחבות מעבידים

אל מדור חבויות פונים במקרה של נזקי רכוש או גוף לצד ג'.

 

דווח לנו בהקדם על האירוע!

באמצעות סוכן הביטוח שלך

באתרבאמצעות מערכת טפסים

בדואר: לכתובת "ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ", מחלקת תביעות, מדור חבויות, החשמונאים 93, תל אביב 6713310.

בפקס: 03-5632862

הודעה ותביעה על תאונה לפי פוליסה צד ג'


חבות מעבידים - דוח תאונת עבודה


 

קבלת מידע נוסף

בטלפון: בימים א-ה בין השעות 8:30-15:30

אתי לוי: 03-5632869


חבות מוצר ואחריות מקצועית

אל מדור חבויות פונים במקרה של נזקי רכוש או גוף לצד ג'.

 

דווח לנו בהקדם על האירוע!

באמצעות סוכן הביטוח שלך

בדואר: לכתובת "ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ", מחלקת תביעות, מדור חבויות, החשמונאים 93, תל- אביב 6713310.

דוא"ל: tv.havuiot@bth.co.il

בפקס: 073-7151342

 

קבלת מידע נוסף

בטלפון: בימים א-ה בין השעות 8:30-15:30

אתי לוי: 03-5632869


נושאי משרה

דווח לנו בהקדם על האירוע!

באמצעות סוכן הביטוח שלך

בדואר: לכתובת "ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ", מחלקת תביעות, מדור חבויות, החשמונאים 93, תל- אביב 6713310.

בפקס: 03-5632862

 

קבלת מידע נוסף

בטלפון: בימים א-ה בין השעות 8:30-15:30

אתי לוי: 03-5632869


חזרה
למעלה