דווחו לנו בהקדם על כל ארוע או נזק לרכב!

חדש.pngהגשת תביעה באמצעות טופס דיגיטלי

 

ארעה תאונה.png        נגנב הרכב.png        נזק לרכב.png      

 

אפשר לדווח לנו גם בכל יתר הדרכים:

באמצעות סוכן הביטוח שלך

באתרבאמצעות טופס תביעה

בדואר: לכתובת "ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ", מחלקת תביעות, מדור רכב רכוש, החשמונאים 93, תל- אביב 6713310.

בפקס: גניבה או נזק לרכב 073-7616215, פגיעות גוף 073-7151385

בדוא"ל: גניבה או נזק לרכב scar@bth.co.il פגיעת גף g.hova@bth.co.il


נזקי רכוש - רכב מבוטח

 

צרף להודעה על הנזק את המסמכים הבאים:  

 • צילום תעודת חובה
 • צילום רישיון נהיגה של הנוהג ברכב
  או רשום את הפרטים: מספר רישוי, שם הנהג + ת.ז , בעל הפוליסה , חברת הביטוח מספר פוליסה

 

אם רכבך היה מעורב בתאונה עם רכב אחר, ונגרם נזק רכוש, הקפד לבצע את הפעולות הבאות:

 • צלם את נזקי כל הרכבים המעורבים.
 • הקלט עדויות של עדים.
 • רשום את פרטי כל הרכבים המעורבים.

 

תיקון הרכב (רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון)

יש להכניס את הרכב למוסך הסדר או מוסך מטעמך לשם בדיקת הנזק.

עליך למנות שמאי אשר יבדוק את הרכב ויעריך כספית את עלות התיקונים וירידת הערך אשר נגרמה.

הסבר בקשר למינוי שמאי והליכי שמאות

אין להורות על תיקון הרכב בטרם נבדק על ידי שמאי.

באפשרותך לתקן את הרכב במוסך המופיע ברשימת מוסכי הסדר של "ביטוח חקלאי" או לפנות לכל מוסך אחר שאינו מוסך הסדר.

בעת תיקון הרכב במוסך הסדר ישולם התשלום עבור תיקון שאושר על ידי שמאי ישירות למוסך על ידי "ביטוח חקלאי". המוסך יחייב את המבוטח בתשלום השתתפות עצמית וכינון בלבד.

בעת תיקון רכב במוסך שאינו מוסך הסדר על המבוטח לממן את התשלום בעצמו עד לקבלת הפיצוי מ"ביטוח חקלאי" בהתאם לתנאי הפוליסה.

תיקון שבר שמשה

אם נגרם נזק תאונתי לשמשת הרכב בלבד (פרטי ומסחרי עד 3.5 טון), יש לפנות לאחד מנותני השירות במידה ונרכש הכיסוי המתאים.

תיקון השמשה יבוצע ללא חיוב בהשתתפות עצמית, בכפוף לכתב השירות המצורף לפוליסה.

תיקון שבר שמשה לרכב מעל 3.5 טון

1. במקרה של שבר שמשה ברכב, על המבוטח לבדוק קיום כיסוי ביטוחי בפוליסה.

2. ככל שקיים בפוליסה כיסוי לשבר שמשות, ניתן לפנות לאחד ממוסכי הזגגות המופיעים ברשימה הארצית (ראה ברשימת מוסכי הסדר - זגגות)

3. בחירת מוסך הזגגות תקבע ע"י המבוטח בלבד.

4. על המבוטח להעביר לזגג המתקן המחאה בגין ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה וכן את ערך המע"מ (ככל שזה ניתן לקיזוז).

5. חשוב לציין, שהמבוטח רשאי לבחור גם במוסך זגגות שאינו נמנה על הרשימה ובמקרה זה עליו להיות מתואם בטיפול עם השמאי הבקרה באגודה בטלפון 03-5632854.

המשך טיפול התשלום יבוצע ע"י מחלקת התביעות. 

לשאלות/הבהרות, ניתן לפנות למוקד השרות בטלפון 03-5632800/807.

 

שירותי גרירה, רכב חליפי ותיקוני דרך

במקרה של תקלה ברכב או תאונה יש לפנות למוקד נותן השירות על מנת לקבל את השירות הנצרך, ללא חיוב, בהתאם לכתב השירות המצורף לפוליסה ובמידה ונרכש.

הערה חשובה: שירותי הגרירה ותיקון שבר שמשה ניתנים על ידי ספק חיצוני, ואין אפשרות לקבל החזר  כספי בגין קבלת שירותים אלו באופן עצמאי!

 

תיקון הרכב (מעל 3.5 טון)

תיקון רכב מעל 3.5 טון יעשה בתאום מראש עם מחלקת רכב-רכוש ב"ביטוח חקלאי".

 

 

פיצוי בגין אמצעי מיגון לרכב פרטי מכוח הסדר פשרה

לבדיקת זכאותך לפיצוי בגין אמצעי מיגון לרכב פרטי מכוח הסדר פשרה בתובענה ייצוגית לחץ כאן

טופס תביעה

טופס תביעה

טופס להורדה

מערכת הכללים

קיט מסמכים לתביעה

טופס להורדה

שימושי

קבלת מידע נוסף

בטלפון: 8088*

או בכתובת דואר אלקטרוני service@bth.co.il

בימים א-ה בין השעות 8:30-15:30


תאונה - רכוש צד ג'

במקרה של פגיעה על ידי מבוטח ב"ביטוח חקלאי"

אם אינך מבוטח ב"ביטוח חקלאי" ונגרם לרכבך נזק בשל פגיעה על ידי רכב המבוטח ב"ביטוח חקלאי" והנך מעוניין להגיש תביעה,

פנה למזכירות מדור תביעות רכב-רכוש, בטלפון 03-5632800 וברר אם נמסרה הודעה על האירוע.

 על מנת לזרז את הטיפול דאג לקבל מספר תיק (ציין את מספר התיק בכל פנייה נוספת, בעל פה או בכתב).

 

תיקון הרכב

אין להורות על תיקון הרכב בטרם נבדק על ידי שמאי.

באפשרותך לתקן את הרכב במוסך המופיע ברשימת מוסכי הסדר של "ביטוח חקלאי". או לפנות לכל מוסך אחר שאינו מוסך הסדר.

בעת תיקון הרכב במוסך הסדר ישולם התשלום עבור תיקון שאושר על ידי שמאי ישירות למוסך על ידי "ביטוח חקלאי".

בעת תיקון רכב במוסך שאינו מוסך הסדר עליך לממן את התשלום עד לקבלת הפיצוי מ"ביטוח חקלאי" בהתאם לתנאי הפוליסה.

 

במידה ובחרת לא לתקן במוסך מרשימת מוסכי ההסדר של ביטוח חקלאי עליך לפעול כדלקמן:

לאחר תיקון הרכב יש לשלוח את פירוט תביעתך ל"ביטוח חקלאי" בצירוף המסמכים הבאים:

 • דו"ח שמאי ותמונות.
 • חשבונית תיקון מקור (אם הנך זכאי לקיזוז מע"מ עבור הרכב, צרף צילום החשבונית).
 • אישור אי הגשת תביעה מחברת הביטוח שלך.
 • תיאור מפורט של האירוע, רצוי לצרף תרשים.
 • אישור עבר ביטוחי לרכב הנפגע.

 

במידה ומדובר ברכב מסחרי, תידרש לשאת רק בתשלום מע"מ (ותוכל לקזז מול שלטונות מע"מ).

 

מסמכי מקור יש להעביר בדואר לכתובת: "ביטוח חקלאי" אגודה שיתופית מרכזית בע"מ, מחלקת תביעות, מדור רכב צד ג', החשמונאים 93, תל- אביב, 67133 בפקס: 03-6240435 אנו נשתדל להגיב בכתב תוך זמן סביר על פנייתך.

טופס תביעה


מערכת הכללים

קיט מסמכים לתביעה

טופס להורדה

שימושי

קבלת מידע נוסף

בטלפון: 8088*

בימים א-ה בין השעות 8:30-15:30


גניבה

במקרה של גניבת הרכב, גניבת חלקים ממנו או גניבת מכשיר הרדיו - עליך להגיש תלונה במשטרה. 

 

צרף להודעה את המסמכים הבאים:

• צילום תעודת זהות של בעל הרכב.
• אישור משטרה.
• אישור על המיגונים הקיימים ברכב.

טופס תביעה


מערכת הכללים

קיט מסמכים לתביעה

טופס להורדה

שימושי

קבלת מידע נוסף

בטלפון: 8088*

או בכתובת דואר אלקטרוני service@bth.co.il

בימים א-ה בין השעות 8:30-15:30


נזקי גוף - ביטוח חובה

אל מדור נזקי גוף בביטוח רכב יש לפנות במקרים הבאים

 • פגיעת גוף שנגרמה לנהג רכב המבוטח ב"ביטוח חקלאי".
 • פגיעת גוף שנגרמה לנוסעים ברכב המבוטח ב"ביטוח חקלאי".
 • פגיעת גוף שנגרמה להולכי רגל בתאונת דרכים בה מעורב רכב המבוטח על ידי "ביטוח חקלאי".

 

דווח באופן מיידי למשטרה על התאונה!

 

צרף להודעה על התאונה את המסמכים הבאים:

 • צילום תעודת ביטוח-חובה משולמת
 • צילום רישיון רכב
 • צילום רישיון נהיגה על שני צדדיו
 • אישור משטרה
 • אישורים רפואיים רלונטיים

 

חשוב!

 • במידה והתאונה אירעה בעת שהנפגע היה בדרכו מביתו לעבודה, בדרכו מהעבודה לביתו או במסגרת העבודה, יש לדווח למוסד לביטוח לאומי הואיל וההוצאות הרפואיות והפסדי השכר בגין התאונה משולמות על ידי המוסד לביטוח לאומי.

  

טופס תביעה


מערכת הכללים

קיט מסמכים לתביעה

טופס להורדה

שימושי

קבלת מידע נוסף

בטלפון: בימים א-ה בין השעות 8:30-15:30

פרח יחזקיא: 03-5632848

רוית ורדי: 03-7616273

פניות בנושא טיפולים רפואיים, אישפוזים ובקרה רפואית ניתן לפנות ליפה דרעי: 073-7156293.

 


שירותי גרירה, רכב חליפי ותיקוני דרך

במקרה של תקלה ברכב או תאונה יש לפנות למוקד נותן השירות על מנת לקבל את השירות הנצרך, ללא חיוב, בהתאם לכתב השירות
המצורף לפוליסה.

להלן פרטי נותני השירות:

זברה שירותי רכב בע"מ 03-5105070

שגריר מערכות רכב בע"מ 03-5578888 או 8888*

דרכים שירותי דרך וגרירה 03-5761205 או 2008* 

 

 

 

 


רשימת שמאי חוץ

רשימת שמאי חוץ


רשימת שמאים מכריעים

רשימת שמאים מכריעים


רשימת מוסכי הסדר

רשימת מוסכי הסדר


חזרה
למעלה