תאונות אישיות - חברי קיבוץ

הפוליסה מבטחת את הקיבוץ בגין מוות ונזקי גוף (שגרמו לנכות צמיתה מעבר ל-15%) שנגרמו לחברים ותושבים כתוצאה מתאונות שאינן תאונות דרכים, ואינן תאונות עבודה הניתנות לתביעה במסגרת חוק הביטוח הלאומי (נפגעי עבודה).

 

דווח לנו בהקדם על התאונה!

באמצעות סוכן / אחראי הביטוח שלך

באתרבאמצעות מערכת טפסים

בדואר: לכתובת "ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ", מחלקת תביעות, מדור תאונות אישיות, החשמונאים 93, תל- אביב 6713310.

בפקס: 03-5632862

צרף לדיווח כתב ויתור סודיות

 

חשוב!

תקופת ההתישנות של תביעה לתגמולי ביטוח על פי פוליסות תאונות אישיות היא 3 שנים מיום המקרה ובמידה ומדובר 
בנפגע/ת קטין/ה היא 3 שנים מיום הגיעו/ה של הנפגע/ת לגיל 18.

 

 

 

 

 

תאונות אישיות לחברי קיבוץ


מערכת הכללים

יישוב וטיפול בתביעת תאונות אישיות

טופס להורדה

קבלת מידע נוסף

בטלפון: בימים א-ה בין השעות 8:30-15:30

כוכי ביסמוט: 03-5632805

 


תאונות אישיות תלמידים

תלמיד שנפגע בתאונה זכאי לקבל פיצוי במקרה של נכות לצמיתות ו/או ריתוק למיטה מעל 21 יום (הפיצוי החל מהיום השישי) ובכפוף להמצאת אישור רפואי ואישור המוסד החינוכי להיעדרות מהלימודים.

דווח לנו בהקדם על האירוע!

באמצעות סוכן / אחראי הביטוח שלך

באתרבאמצעות מערכת טפסים

בדואר: לכתובת "ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ", מחלקת תביעות, מדור תאונות אישיות, החשמונאים 93, תל- אביב 6713310.

בפקס: 03-5632862

צרף לדיווח כתב ויתור סודיות

 

חשוב!

   • במידה וההורים או המוסד החינוכי נשאו בהוצאות כספיות בגין הסעה ראשונית (אמבולנס) בעקבות תאונה בבית הספר, בדרך אליו או ממנו, או בפעילות מטעם בית הספר, יש לשלם ולדרוש קבלה.  על המנהל\ת או הגננת להעביר את הקבלה בצרוף צילום דו"ח תאונה ואישור מקופ"ח או טופס שחרור מביה"ח למחלקת הסעות בלשכה המחוזית של משרד החינוך בצירוף מכתב לוואי.
   • במידה והתאונה אירעה במוסד חינוכי שאינו בפיקוח משרד החינוך, או שלא בשטח המוסד החינוכי, וההורים נשאו בהוצאות בגין פינוי ראשוני (אמבולנס), יש להעביר קבלה עבור התשלום שבוצע בצרוף תעודת חדר מיון וסיכום אישפוז.
  • מידע זה ניתן כשירות בלבד ואין לראות בו התחייבות או ייעוץ.
   התנאים הקובעים והמחייבים הינם תנאי הפוליסה המקוריים כפי שהופקה על ידי המבטחת.
   פרטים מלאים ניתן לקרוא באתר האינטרנט של משרד החינוך.
  • טופס שאינו חתום על ידי הורי הנפגע או האפוטרופוס של הקטין, יתקבל כהודעה בלבד ולא יטופל.

 

במקרה של פגיעה בשיניים
הפוליסה אינה מכסה הוצאות רפואת שיניים ולפיכך הורי הנפגע רשאים לבחור רופא בהתאם לשיקול דעתם.
במקביל קיימת אפשרות להוזלת העלויות, ותלמידים שנפגעו בשיניים בתאונה זכאים לקבל טיפול רפואי בהתאם להסדר בין משרד החינוך למרפאות שורש.
מרפאות שורש מחויבות על פי ההסדר להגיש סיוע רפואי 24 שעות ביממה, כל ימות השנה, גם מחוץ למסגרת הלימודית.
מוקד ארצי מרפאות שורש: 1-800-272-272

תאונות אישיות לתלמידים


מערכת הכללים

יישוב וטיפול בתביעת תאונות אישיות

טופס להורדה

קישורים

קבלת מידע נוסף

בטלפון: בימים א-ה בין השעות 8:30-15:30

כוכי ביסמוט: 03-5632805


תאונות אישיות ספורטאים

 הפוליסה מכסה נזק גופני כתוצאה מתאונה שאירעה בעת שהמבוטח עסק בפעילות ספורט בלבד.

דווח לנו לא יאוחר מ-30 יום לאחר האירוע!

 באמצעות סוכן / אחראי הביטוח שלך

באתרבאמצעות מערכת טפסים

בדואר: לכתובת "ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע"מ", מחלקת תביעות, מדור תאונות אישיות, החשמונאים 93, תל- אביב 6713310.

בפקס: 03-5632862

צרף לדיווח כתב ויתור סודיות וכן תעודות רפואיות או מסמכים התומכים בתביעה.

תאונות אישיות לספורטאים


מערכת הכללים

יישוב וטיפול בתביעת תאונות אישיות

טופס להורדה

קבלת מידע נוסף

בטלפון: בימים א-ה בין השעות 8:30-15:30

כוכי ביסמוט: 03-5632805


חזרה
למעלה