תפקיד אחראי הביטוח בקיבוץ

מאת ישי בשן, מנהל אזור הדרום

  • ביטוח קיבוצי

תפקיד אחראי הביטוח בקיבוץ

מעצם מהותו מהווה הקיבוץ מבוטח ייחודי בעולם הביטוח. בהתאם לכך הותאמו לו במיוחד מוצרי ביטוח )פוליסות(, ומכך גם נובעות דרישות מורכבות מאחראי הביטוח – מי שמופקד מטעם הקיבוץ על הטיפול בתחום הביטוח. על אחראי הביטוח לפתח הבנה עמוקה בתחום ולעבוד בסביבת העבודה הכוללת גורמים בכל הקיבוץ: הנהלה, מנהלי ענפים, תאגידים של הקיבוץ, יזמים וחברים.

כמו כן עליו לקיים קשרי עבודה עם יועץ הביטוח, סוכנויות ביטוח וכמובן עם ביטוח חקלאי – האגודה המבטחת – ישירות ובאמצעות מנהל האזור, שמעצם תפקידו עומד לרשות הקיבוץ בכל עת ובכל נושא.
הגדרת התפקיד היא בפשטות – טיפול בניהול סיכונים, בביטוח בקיבוץ ועבור הקיבוץ, בהתקשרויות עם גורמי חוץ, ברכישת פוליסות )ובחידושים(, ובניהול אירועי ביטוח.

תחומי הפעילות:

  • מעורבות בהתקשרויות החוזיות של הקיבוץ )ענפיו ותאגידיו(: ניסוח נכון של סעיפי אחריות וביטוח, נספח ביטוח ואישורי קיום ביטוחים.
  • טיפול בכיסויי ביטוח של קבלנים ונותני שירות הבאים לקיבוץ ע”י הרחבת ביטוחי הקיבוץ או קבלה לבדיקה ואישור של אישורי הביטוח שהם מציגים.
  • מעורבות בקיבוץ בתחומי הבטיחות: לוודא שהמגונים הנדרשים בפוליסות מטופלים כיאות, ולהביא את היבטי ניהול הסיכונים לתוך הדיונים וההחלטות בתחום.
  • בקרת פוליסות בחיתום ועדכון כל פעם שמשתנה הסיכון.
  • טיפול וניהול אירועי ביטוח (נזקי רכוש של החבר או הקיבוץ, תאונות רכב, נזקים בחקלאות ובתעשייה, תביעות של הקיבוץ וכלפי הקיבוץ, תאונות עבודה ועוד).

כפיפות בעל התפקיד היא למנהלי העסקים והקהילה, והיא מחייבת חשיפה ומעורבות אחראי הביטוח בכל תחומי פעילות הקיבוץ, העסקית והקהילתית. בקיבוצים רבים ממוקם התפקיד במשבצת מקבילה לזו של מנהל מש”א – שניהם מהווים נותני שירות מרכזיים למנהלים ולהנהלה.
נוכח ההתפתחות והתחכום הנדרשים בניהול הקיבוץ המודרני, בולטת כיום אף יותר נחיצות השירות שאחראי הביטוח יכול לתת להנהלה. במקביל, נדרשת לעיתים רמת מקצועיות גבוהה במיוחד, לכן לעיתים קיים צורך לשקול להעסיק יועץ ביטוח לקיבוץ אשר יעבוד בתיאום עם אחראי הביטוח.
בקורס האחרון שערכנו לאחראי הביטוח בקיבוץ, במסגרת ההרצאה בנושא תפקיד אחראי הביטוח, עלו המון שאלות ומשובים מהם ניתן ללמוד עד כמה מתרחב מקומו של אחראי הביטוח והופך לכלי כה נדרש בניהול הקיבוץ המודרני. אנחנו, בביטוח חקלאי, מחויבים לתמוך בתפקוד ובהתמקצעות של אחראי הביטוח, על ידי הליווי השוטף של מנהלי האזורים, בפיתוח כלים ואפשור נגישות מרחוק וכן בקורסים והרצאות שנמשיך ונוסיף לקיים אף יותר בשנים הבאות.

אנחנו תמיד כאן בשבילך

*8088
Servicebth@bth.co.il