ממונים

פניות הציבור ושירות לקוחות

ממונים על פניות הציבור ושירות לקוחות בביטוח חקלאי

הממונה על פניות הציבור בביטוח חקלאי הינה עו”ד לימור טבוך.

ניתן לפנות לממונה על פניות הציבור באמצעות הפקס או באמצעות הדואר, או הדואר האלקטרוני לפי הפרטים הרשומים מטה.
בכל פניה יש לציין את שם הפונה, כתובתו ומספר הטלפון וכן פרטים רלוונטיים נוספים כמו מספר פוליסה, שם סוכן, מספר תביעה וכו’:

עו”ד לימור טבוך
רחוב החשמונאים 93, תל אביב 6713310,
ת.ד 20190, תל אביב 6120101
פקס: 073-7151326
דוא”ל: memune@bth.co.il

הממונה על שירות הלקוחות בביטוח חקלאי הינה גב’ הדס בז’ה.

ניתן לפנות לממונה על שירות לקוחות באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני לפי הפרטים הרשומים מטה.
בכל פניה יש לציין את שם הפונה, כתובתו ומספר הטלפון וכן פרטים רלוונטיים נוספים כמו מספר פוליסה, שם סוכן, מספר תביעה וכו’:

גב’ הדס בז’ה
רחוב החשמונאים 93, תל אביב 6713310,
ת.ד 20190, תל אביב 6120101
דוא”ל: servicebth@bth.co.il