ממונים

פניות הציבור ושירות לקוחות

ממונים על פניות הציבור ושירות לקוחות בביטוח חקלאי

הממונה על פניות הציבור בביטוח חקלאי הינה עו”ד לימור טבוך.

ניתן לפנות לממונה על פניות הציבור באמצעות הפקס או באמצעות הדואר, או הדואר האלקטרוני לפי הפרטים הרשומים מטה.
בכל פניה יש לציין את שם הפונה, כתובתו ומספר הטלפון וכן פרטים רלוונטיים נוספים כמו מספר פוליסה, שם סוכן, מספר תביעה וכו’:

עו”ד לימור טבוך
רחוב מיטב 11, תל אביב 6789812,
ת.ד 9043, תל אביב 6109001
פקס: 03-6103462
דוא”ל: memune@bth.co.il

הממונה על שירות הלקוחות בביטוח חקלאי הינה גב’ אירית אלקיים.

ניתן לפנות לממונה על שירות לקוחות באמצעות הדואר או הדואר האלקטרוני לפי הפרטים הרשומים מטה.
בכל פניה יש לציין את שם הפונה, כתובתו ומספר הטלפון וכן פרטים רלוונטיים נוספים כמו מספר פוליסה, שם סוכן, מספר תביעה וכו’:

גב’ אירית אלקיים
רחוב מיטב 11, תל אביב 6789812,
ת.ד 9043, תל אביב 6109001
דוא”ל: servicebth@bth.co.il