ביטוח קיבוצים

רק אצלנו המבוטחים הם הבעלים של חברת הביטוח. ההצלחה של ביטוח חקלאי בביטוח קיבוצים טמונה בהיותה אגודה שיתופית המכירה את הצרכים והפעילות השוטפת בניהול משק וקהילה בקיבוץ. רק בביטוח חקלאי תמצאו את סל הביטוח המלא עם כל הכיסויים הנדרשים, עבור צרכי הקיבוץ הוותיק והמתחדש.

הביטוחים שלנו
במיוחד עבור הקיבוצים ותושביהם

ביטוח רכוש
מהם סוגי הביטוחים המוצעים?

רכוש המשק
בית הארחה
כל הסיכונים דברי ערך ושונות
עבודות קבלניות
מפעלים אזוריים

מה כולל הביטוח?

להלן מפרט הכיסויים הקיימים – מתוכם תוכלו לבחור את הפוליסות הרלוונטיות עבורכם

ביטוח תעשייה
מהם סוגי הביטוחים המוצעים?

כל הסיכונים בתעשייה
כל הסיכונים בעסקים השונים
פוליסה משופרת לביטוח בית-עסק
בתי קירור
נאמנות עובדים
סייבר
מדגרות

מה כולל הביטוח?

להלן מפרט הכיסויים הקיימים – מתוכם תוכלו לבחור את הפוליסות הרלוונטיות עבורכם

ביטוח חבויות
מהם סוגי הביטוחים המוצעים?

חבות מוצר
אחריות מקצועית
אחריות מעבידים
דירקטורים ונושאי משרה
צד ג’ משק וגידולי שדה
צד ג’ עסקית מוסדית

מה כולל הביטוח?

להלן מפרט הכיסויים הקיימים – מתוכם תוכלו לבחור את הפוליסות הרלוונטיות עבורכם

ביטוח ציוד חקלאי
מהם סוגי הביטוחים המוצעים?

טרקטורים ומכונות ניידות
אופנועים
משאיות

מה כולל הביטוח?

להלן מפרט הכיסויים הקיימים – מתוכם תוכלו לבחור את הפוליסות הרלוונטיות עבורכם

ביטוח ימי
מהם סוגי הביטוחים המוצעים?

מטענים

מה כולל הביטוח?

להלן מפרט הכיסויים הקיימים – מתוכם תוכלו לבחור את הפוליסות הרלוונטיות עבורכם

ביטוח בעלי חיים
מהם סוגי הביטוחים המוצעים?

בעלי כנף
בקר ברפתות
בקר לבשר במרעה טבעי
סוסים
חלב גולמי

מה כולל הביטוח?

להלן מפרט הכיסויים הקיימים – מתוכם תוכלו לבחור את הפוליסות הרלוונטיות עבורכם