פתרונות מותאמים אישית

ביטוח רכוש קיבוצים

פעולות נפוצות לשימושך

ביטוח רכוש במיוחד לתושבי הקיבוצים

  מהם סוגי הביטוח המוצעים? 

 • רכוש המשק
 • כל הסיכונים דברי ערך ושונות
 •  קבלנים
 • מפעלים אזוריים
 • בתי הארחה

להלן מפרט הכיסויים הקיימים – מתוכם תוכלו לבחור את הפוליסות הרלוונטיות עבורכם:

רכוש המשק
פוליסה חשובה עבור משקי הקיבוצים, המשפה את המבוטח בהתרחשות מקרה ביטוח לרכוש המבוטח או לחלק ממנו, בתקופת הביטוח.

הכיסויים העיקריים:

 • רכוש כללי
 • תגולת מבני מגורים
 • שבר מכני
 • מוצבה אלקטרונית
 • רכוש בהעברה
 • כספים
 • סייבר
 • טרור (מעל מס רכוש)

 

הפוליסה מורכבת מפרקי כיסוי שונים והרחבות מיוחדות שחלקן ניתן לרכישה באופן בודד לפי בחירת המבוטח. 

בתי הארחה
פוליסה המעניקה כיסוי לביטוח בתי הארחה (צימרים) בקיבוצים או במושבים.

 • רכוש
 • אבדן תוצאתי
 • טרור (מעל מס רכוש)
 • רכוש בהעברה
 • חמרה אלקטרונית
 • כספים
 • שבר מכני

כל הסיכונים דברי ערך ושונות
פוליסה המעניקה כיסוי למבוטח מפני אובדן או נזק פיזי ובלתי צפוי, שייגרמו לרכוש המבוטח או לחלק ממנו, בהתאם לתנאי פוליסה זו, מכל סיבה שהיא, למעט החריגים והסייגים המצוינים בפוליסה. 

הכיסויים העיקריים: 

 • רכוש הפרויקט
 • חבות כלפי צד שלישי
 • אחריות מעבידים

עבודות קבלניות
פוליסת כל הסיכונים המיועדת לקבלנים ומעניקה כיסוי מפני אבדן או נזק פיזי פתאומי ושאינו צפוי באתר העבודה, לפרויקט או לחלק ממנו, וזאת מסיבה כלשהי אשר אינה מוחרגת בפוליסה.

הכיסויים העיקריים:

 • רכוש הפרויקט
 • חבות כלפי צד שלישי
 • אחריות מעבידים

מפעלים אזוריים
פוליסה המעניקה כיסוי למרבית הסיכונים הכרוכים בהפעלת מפעלים אזוריים.

הכיסויים העיקריים:

 • רכוש
 • אבדן תוצאתי
 • טרור (מעל מס רכוש)
 • רכוש בהעברה
 • חמרה אלקטרונית
 • כספים
 • שבר מכני

הפוליסה מורכבת מפרקי כיסוי שונים והרחבות. 

שימו לב: המידע המופיע הנו מידע כללי בלבד. פירוט מלא של הכיסויים הבסיסיים בפוליסה מופיעים בהרחבה בכל פוליסה ויש לעבור עליהם בקפידה.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מידע המופיע באתר למידע המופיע בפוליסה, המידע שבפוליסה גובר על התיאור באתר.