תביעות קיבוצים/ עסקים

מה צריך לעשות?

חוסן כלכלי במשק תמיד היה אספקט חשוב לשמירה על אחדות הקהילה. בדגש על ערבות הדדית ותשומת לב לכל קיבוץ ועסק, ביטוח חקלאי לצידכם בכל פגיעה או אירוע נזיקין לעסקים בקיבוץ

איך אפשר לעזור לך?