תביעות קיבוצים/עסקים - נגרם לי נזק לרכוש

מה צריך לעשות?

פעולות מהירות לשירותך

הסבר על תהליך התביעה

באילו מקרים מדווחים על נזק לרכוש? 

ניתן לפנות למדור תביעות רכוש במקרים הבאים (בכפוף לקיומו של כיסוי ביטוחי): 

  • פריצה
  • שריפה
  • נזקי טבע
  • נזקי מים
  • רעידת אדמה
  • נזק בזדון

דווחו לנו בהקדם על האירוע – באחת הדרכים הבאות: 

  • באמצעות סוכן הביטוח
  • על ידי מילוי טופס תביעה באתר
  • במייל: Claims-P@bth.co.il
  • בדואר: לכתובת “ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע”מ”, מחלקת תביעות, מדור תביעות רכוש, רחוב מיטב 11, תל אביב 6789812.

אנא צרפו אישור משטרה במקרה של אירוע פלילי.

שימו לב!

  • לאחר קבלת הדיווח, ובמידת הצורך תשלח חברת “ביטוח חקלאי” שמאי לבדיקת הנזק.
  • אין לתקן נזק ללא בדיקת שמאי, אלא עם קבלת אישור לכך ממחלקת התביעות.