ביטול פוליסה קיימת

פעולות נפוצות לשימושך

ביטול פוליסה קיימת

מבוטח יקר,
לצורך ביטול פוליסת ביטוח דירה, רכב (חובה, מקיף וצד ג’) ועסק עליך למלא טופס בקשה לביטול פוליסה.

לשם ביצוע בקשת הביטול נדרש לצרף את המסמכים הבאים:

ביטוח רכב חובה – חתימה על ההצהרה בטופס הביטול הדיגיטלי.
ביטוח רכב מקיף וצד ג’ – במידה וקיים שיעבוד, יש לצרף את הסכמת המשעבד לביטול.
ביטוח דירה – במידה וקיים משעבד או מוטב, יש לצרף את הסכמתו לביטול.
ביטוח עסק – במידה וקיים משעבד או מוטב, יש לצרף את הסכמתו לביטול.

לידיעתך,
עליך להעביר הודעת ביטול נפרדת עבור כל פוליסה שברצונך לבטל.
ביטול הביטוח או נספח לפוליסה עלול לחשוף אותך ו/או מי מטעמך להיעדר כיסוי ביטוחי במקרה של נזקי רכוש ו/או גוף (בהתאם לסוג הפוליסה המבוטלת), ככל שאלה ייגרמו לך או לצד שלישי.

להלן פירוט הדרכים בהן ניתן לבטל את הפוליסה שברשותך:
באמצעות דוא”ל: servicebth@bth.co.il
באמצעות פקס: 03-6103460
באמצעות פניה למוקד שירות הלקוחות בטלפון: 8088* או באמצעות פניה לסוכן הביטוח שלך.

למידע נוסף אודות הפוליסות התקפות שברשותך ולביטול הפוליסה הכנס לאיזור המידע האישי ובחר בלשונית פוליסות בתוקף.
בקשה לביטול פוליסה לפי סעיף 8 ו – 8א. לחוזר “צירוף לביטוח” יש להעביר באמצעות טופס בקשה לביטול פוליסה מלא וחתום לכתובת: Servicebth@bth.co.il.