ביטוח עסק ותעשייה

ביטוח חקלאי מעניקה רשת בטחון הכוללת הגנה רחבה לעסק שלכם. באמצעות מגוון כיסויים דינמי ומותאם לצרכי העסק תוכלו להבטיח את המשך הפעילות העסקית שלכם גם בעיתות חירום ומצוקה העסק שלכם הוא העסק שלנו!

הגנה
עליך ועל העסק שלך

ביטוח עסקי
מהם סוגי הביטוחים המוצעים?

כל הסיכונים בעסקים השונים
פוליסה משופרת לביטוח בית עסק
מועצות אזוריות
בתי קירור
שבר מכני
רכוש בהעברה

מה כולל הביטוח?

להלן מפרט הכיסויים הקיימים – מתוכם תוכלו לבחור את הפוליסות הרלוונטיות עבורכם

ביטוח חבויות
מהם סוגי הביטוחים המוצעים?

אחריות מקצועית
אחריות מעבידים
חבות מוצר
צד ג’ עסקית מוסדית

מה כולל הביטוח?

להלן מפרט הכיסויים הקיימים – מתוכם תוכלו לבחור את הפוליסות הרלוונטיות עבורכם

ביטוח מושב
מהם סוגי הביטוחים המוצעים?

חברי מושב
הכל למושב

מה כולל הביטוח?

להלן מפרט הכיסויים הקיימים – מתוכם תוכלו לבחור את הפוליסות הרלוונטיות עבורכם