המשק שלך הוא העסק שלך - וגם שלנו

הסיכונים הכרוכים בניהול משק ובניהול מושב הם ייחודיים ודורשים כיסויים מיוחדים וניסיון פרקטי. "ביטוח חקלאי" היא חלק מקהילת החקלאות הישראלית כבר יותר מ- 80 שנים ובעלת מומחיות במתן מענה על האתגרים הייחודיים הללו

פעולות מהירות לשירותך

ביטוח מושב

חבר מושב
פוליסה המעניקה כיסוי כולל לחבר מושב למרבית הסיכונים הכרוכים בהפעלת המשק החקלאי ומעמידה לרשותכם פתרונות ביטוחיים ליזמות עסקית במשק. 
הפוליסה מאפשרת תכנון ובניית מטרייה ביטוחית רחבה המותאמת לצרכיו המיוחדים של כל חבר מושב.

הכל למושב
פוליסה המעניקה כיסוי לרכוש המושב ולמרבית הסיכונים הכרוכים בהפעלת מושב. 

הכיסויים העיקריים בפוליסה:
א. כיסוי רכוש – הכיסוי מתייחס לנכסי המושב. הסיכונים העיקריים המבוטחים הנם: אש, ברק והתפוצצות, נזקי סערה, שיטפון, גשם וברד.
בנוסף ישנן הרחבות הקשורות בפעילות החקלאית של המושב, כגון: רכוש מחוץ למשק, נזק עקב פריצה ו/או שוד, שיחזור מסמכים וכו’.
ב. כיסוי שבר מכני – מעניק כיסוי ביטוחי מפני שבר מכני לציוד ולמתקנים הקיימים במושב, כגון: משאבות וציוד לבארות, ציוד קירור ומחלבות, גנרטורים לשעת חירום וכו’.
ג. כיסוי אחריות כלפי צד שלישי – מכסה את חבות המבוטח בגין נזקי רכוש וגוף, אשר ייגרמו לצד שלישי כתוצאה מאירועים הכרוכים בפעילות המושב.
ד. כיסוי חבות מעבידים – מעניק כיסוי לחבותו החוקית של המבוטח (מעל הביטוח הלאומי) כלפי עובדיו בגין היזק גופני או מוות שאירעו תוך כדי ועקב עבודתם אצלו.

שימו לב: המידע המופיע הנו מידע כללי בלבד. פירוט מלא של הכיסויים הבסיסיים בפוליסה מופיעים בהרחבה בכל פוליסה ויש לעבור עליהם בקפידה.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מידע המופיע באתר למידע המופיע בפוליסה, המידע שבפוליסה גובר על התיאור באתר.