ביטוח בעלי חיים

ביטוח חקלאי היא חברת ביטוח המתמחה בביטוחי חיות המשק לרבות ענף ההטלה, הבקר, החלב וחיות המרעה. הפוליסות המוצעות מספקות מטריית כיסויים רחבה נגד נזקים הנובעים מאתגרי הגידול במשק לרבות טרפה, גניבה, תוצרים פגומים, המתת יתר ועוד

פעולות נפוצות לשימושך

ביטוח בעלי חיים במיוחד עבור הסקטור ההתיישבותי

מהם סוגי הביטוח המוצעים?

  • בעלי כנף
  • בקר ברפתות
  • בקר לבשר במרעה טבעי
  • סוסים
  • חלב גולמי

להלן מפרט הכיסויים הקיימים – מתוכם תוכלו לבחור את הפוליסות הרלוונטיות עבורכם

ביטוח בעלי כנף

משקים רבים עוסקים בגידול בעלי כנף – עופות לפיטום ולהטלה, כענף מרכזי בפעילותם.
הפוליסה המעניקה כיסויים כנגד נזקים העלולים לגרום פגיעה כלכלית משמעותית לבעלי הלולים. 
הכיסויים העיקריים:
• כיסוי מפני תמותת או טריפת עופות
• כיסוי מפני שחיטת דחק של עופות
• כיסוי מפני גניבה או ניסיון גניבה של עופות
• כיסוי בגין פגיעה תאונתית בבעלי כנף בלולים
• כיסוי להתפתחות בעל הכנף

ניתן לבטח את בעלי הכנף במספר מסלולים, על פי ייעוד: עופות לפיטום / הודים לפיטום / מטילות ביצי מאכל וכן לפי הכיסוי הנדרש. 

ביטוח בקר ברפתות
פוליסה המעניקה כיסויים כנגד נזקים העלולים לגרום פגיעה כלכלית משמעותית לבעלי הרפת והבקר. 
הכיסויים העיקריים:
• כיסוי מפני תמותת בקר
• כיסוי מפני שחיטת דחק של בעלי חיים
• כיסוי מפני גניבה של בקר

ביטוח בקר לבשר במרעה טבעי
הכיסויים העיקריים:
• תמותת הבקר
• טריפת הבקר
• שחיטת דחק של הבקר

ניתן להרחיב את הפוליסה ולרכוש כיסויים כנגד נזקים נוספים:
• תמותה ו/או שחיטת דחק כתוצאה ממחלות ו/או ממגפות ו/או מהרעלה (המוחרגות בכיסוי הבסיסי)
• הרחבה לכיסוי אבדן יכולת הרבעה לפרי-רבייה.

ביטוח סוסים
הכיסויים העיקריים בפוליסה:
• תמותה ו/או המתת חסד, של בעלי חיים
• גניבה של בעלי חיים – בעת הימצאותם בחצרים המפורטים וממוגנים

 

ביטוח חלב גולמי

הכיסויים העיקריים:
• אובדן כספי הנובע מאובדן הכנסה, כתוצאה מפסילת חלב ו/או קנסות שהוטלו עקב פגמים בחלב, כגון: מים, מראה, טעם, ריח, גופים זרים, אנטיביוטיקה, חומרים מעכבים, חמיצות ותסיסה עצמית
• נזק שגרם החלב הפגום למשלוחי החלב האחרים שבמיכלית ההובלה

 

שימו לב: המידע המופיע הנו מידע כללי בלבד. פירוט מלא של הכיסויים הבסיסיים בפוליסה מופיעים בהרחבה בכל פוליסה ויש לעבור עליהם בקפידה.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מידע המופיע באתר למידע המופיע בפוליסה, המידע שבפוליסה גובר על התיאור באתר.