פתרונות מותאמים אישית

ביטוח תעשייה קיבוצים

פעולות מהירות לשירותך

ביטוח תעשייה במיוחד לתושבי הקיבוצים

מהם סוגי הביטוח המוצעים?

 • כל הסיכונים תעשייה
 • כל הסיכונים עסקים שונים
 • בתי עסק
 • בתי קירור
 • נאמנות עובדים
 • סייבר
 • מדגרות

להלן מפרט הכיסויים הקיימים – מתוכם תוכלו לבחור את הפוליסות הרלוונטיות עבורכם:

שימו לב: המידע המופיע הנו מידע כללי בלבד. פירוט מלא של הכיסויים הבסיסיים בפוליסה מופיעים בהרחבה בכל פוליסה ויש לעבור עליהם בקפידה.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מידע המופיע באתר למידע המופיע בפוליסה, המידע שבפוליסה גובר על התיאור באתר

פוליסה מעניקה כיסוי כולל למרבית הסיכונים הכרוכים בהפעלת בתי עסק גדולים. הפוליסה מורכבת מפרקי כיסוי שונים ומהרחבות מיוחדות ומעניקה כיסוי מפני אבדן או נזק פיזי פתאומי ושאינו צפוי, אשר אירע מסיבה כלשהי אשר אינה מוחרגת בפוליסה. 

הכיסויים העיקריים:

 • אובדן/נזק לרכוש
 • נזקי טבע ו/או רעידת אדמה
 • אבדן רווחים
 • סיכוני טרור (מעל מס רכוש)
 • חמרה אלקטרונית
 • כספים ורכוש בהעברה
 • שבר מכני

פוליסה המעניקה מטריית כיסויים מלאה בעלת כיסוי כולל למרבית הסיכונים הכרוכים בהפעלת בתי עסק. הכיסוי בגין אבדן או נזק פיזי, תאונתי ובלתי צפוי, הנגרמים לרכוש/נכסים בבעלות המבוטח ו/או בשימושו ו/או בשליטתו, מסיבה כלשהי במשך תקופת הביטוח ובהתאם לסייגים לחבות המבטח. 

הכיסויים העיקריים:

 • אובדן/נזק לרכוש
 • נזקי טבע ו/או רעידת אדמה
 • אבדן רווחים
 • סיכוני טרור (מעל מס רכוש)
 • חמרה אלקטרונית
 • כספים ורכוש בהעברה
 • שבר מכני

פוליסה המעניקה כיסוי כולל למרבית הסיכונים הכרוכים בהפעלת בית העסק. 

הכיסויים העיקריים:

 • תכולת ומבנה בית העסק
 • אובדן רווחים והכנסות
 • נזקי טבע ו/או רעידת אדמה
 • חבות מעבידים ואחריות כלפי צד שלישי
 • רכוש בהעברה וביטוח כספים
 • מערכות מחשוב וציוד אלקטרוני

פוליסה המעניקה כיסוי עבור נזקים הנגרמים לבתי קירור ולמלאי המאוחסן בבתי קירור.

הכיסויים העיקריים:

 • אובדן/נזק לרכוש
 • נזקי טבע ו/או רעידת אדמה
 • נזק עקיף למלאים בקירור
 • סיכוני טרור (מעל מס רכוש)
 • חמרה אלקטרונית
 • כספים ורכוש בהעברה
 • שבר מכני

פוליסה המעניקה כיסוי עבור נזק כספי ישיר הנובע מחוסר יושר של עובד. 
כאשר הנזק נגרם בין התאריך הרטרואקטיבי הקיים ברשימה לבין תום תקופת הביטוח ונחשף לראשונה בתקופת הביטוח.

לצד הטכנולוגיה והחדשנות בתעשייה ובחקלאות מגיעים גם סיכונים שעד היום לא ניתן להם מענה. 
לשם כך, פיתחנו עבורכם ביטוח ייחודי ומותאם אישית, המעניק הגנה בסיטואציות של מתקפות סייבר על ארגונים ועסקים. 
הפוליסה מעניקה
רשת ביטחון מקצועית ונגישה. 

הכיסויים העיקריים:

 • כיסוי הגנה לעסק עצמו ולצג ג’ בפוליסה אחת
 • ניהול מקיף אישי ומקצועי של אירוע מתקפת סייבר בעסק
 • הליך הצטרפות מהיר ויעיל

פוליסה המעניקה כיסוי כולל למרבית הסיכונים הכרוכים להפעלת מדגרה. 

הכיסויים העיקריים:

 • ביטוח רכוש
 • ביטוח אובדן תוצאתי
 • שבר מכני
 • רכוש בהעברה
 • חמרה אלקטרונית
 • טרור (מעל מס רכוש)