פתרונות מותאמים אישית

ביטוח חקלאי היא חברת הביטוח היחידה שמכירה את הצרכים האמיתיים של עבודה במשק עם כלי רכב ייעודים. אנו מציעים מגוון פוליסות לכיסויים עבור כלי הרכב במשק: טרקטורים, מכונות ניידות, אופנועים ומשאיות

פעולות מהירות לשירותך

ביטוח ציוד חקלאי

מהם סוגי הביטוח המוצעים?

  • טרקטורים ומכונות ניידות
  • אופנועים
  • משאיות

להלן מפרט הכיסויים הקיימים – מתוכם תוכלו לבחור את הפוליסות הרלוונטיות עבורכם:

שימו לב: המידע המופיע הנו מידע כללי בלבד. פירוט מלא של הכיסויים הבסיסיים בפוליסה מופיעים בהרחבה בכל פוליסה ויש לעבור עליהם בקפידה.
בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין מידע המופיע באתר למידע המופיע בפוליסה, המידע שבפוליסה גובר על התיאור באתר.

פוליסה המעניקה כיסוי רחב בגין אבדן או נזק לטרקטור / מכונה ניידת כתוצאה ממגוון אירועים ביטוחיים, כגון: התנגשות מקרית, התהפכות, תאונה מכל סוג שהוא; וכן אש, גניבה, שיטפון ומעשה זדון במרחב הקיבוצי.
הפוליסה כוללת ביטוח צד ג’,  המעניקה פיצוי בגין נזק שייגרם לרכוש צד שלישי כתוצאה מהשימוש בטרקטור / מכונה ניידת, וזאת עד לגבול אחריות הנקוב בפוליסה.

פוליסה המעניקה כיסוי רכוש וצד ג’ לאופנוע בסביבה הקיבוצית.
מכסה מפני נזק שנגרם לאופנוע כתוצאה ממקרה ביטוח וכן נזק שנגרם ע”י האופנוע לרכוש של צד ג.

פוליסה המעניקה כיסוי מפני אובדן או נזק פיזי שנגרם לכלי רכב שאינו פרטי (היינו רכב מסחרי), או כלי רכב השוקל מעל 3.5 טון, כתוצאה מאירוע תאונתי ובלתי צפוי שנגרם לרכב

כיסויים העיקריים לפוליסה:
• התנגשות מקרית
• התהפכות תוך כדי נסיעה, אך לא התהפכות הרכב שאירעה כתוצאה מפריקה וטעינה
• גניבת הרכב אשר בעקבותיה לא נמצא הרכב בתוך 30 ימים
• שוד פריצה וכל נזק לרכב שנגרם עקב, תוך כדי, או בעת ניסיון לכך
• שיטפון, סערה וסופה, שלג, ברד, התפרצות הר געש
• מעשה זדון