אירעה לי תאונה! מה עלי לעשות?

 • ביטוח חובה לרכב
 • ביטוח לעסק
 • שירות ומכירות
 • blue rectangle
 • yellow rectangle
 • orange rectangle

הסבר הסבר על התהליך

הייתי מעורב בתאונה, מה עלי לעשות?

הרכב שלי מבוטח בביטוח חקלאי והייתי מעורב בתאונה – מה עושים?

קודם כל העיקר הבריאות!
במקרה שבו היית מעורב בתאונה (בין עם רכב אחר ובין בתאונה עצמית) ונגרם נזק לרכבך ו/או לרכב המעורב, עליך לפעול כמפורט להלן:

איסוף פרטי התאונה:

 • פרטי הנהג/ים ובעל/י הרכב/ים המעורב/ים כולל מספרי טלפון וכתובת דוא”ל
 • מספר רישוי של הרכב/ים המעורב/ים וסוגיהם
 • פרטי חברת/ות הביטוח ומספר/י הפוליסה/ות של הרכב/ים המעורב/ים
 • פרטי הרכוש שניזוק
 • צילום נזקי כל הרכבים המעורבים

מסמכים נדרשים:

 • תצלום רישיון רכב
 • תצלום שני צדדי רישיון נהיגה תקף של הנהג ברכב
 • קבצי וידאו ו/או קבצי שמע ו/או תמונות הקשורים לאירוע

דווחו לנו על התאונה – בחרו באפשרות הנוחה לכם: 

 • פתיחת תביעה דיגיטלית אונליין (ביטוח מקיף) – בעת פתיחת התביעה, פרטייך יוצגו באופן אוטומטי במערכת ותיפתח התביעה אונליין, ללא צורך בדיווח מקדים.
 • טופס דיווח להורדה מהאתר –

אופן מילוי הטופס:
1. לחץ על כפתור הורדת טופס דיווח על תאונה להורדה 
2. שמור את הטופס על המחשב האישי שלך (נדרש Acrobat Reader 11 ומעלה). 
3. מלא את הטופס.
4. לאחר מילוי הטופס, באפשרותך לשלוח אותו אלינו באחת מהדרכים הבאות:
בדואר לכתובת: ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע”מ, מחלקת תביעות מדור רכב רכוש, רחוב החשמונאים 93 , תל אביב 6713310.
בפקס: 03-7616215
בדואר אלקטרוני: scar@bth.co.il 
למידע נוסף, ניתן ליצור קשר בכל עת עם מרכז שירות ותביעות בטלפון 8088*

אופן שליחת המסמכים:

 • באמצעות ה- WhatsApp בטלפון 03-5632888
 • בדואר אלקטרוני לכתובת scar@bth.co.il
 • צירופם לפתיחת תביעה דיגיטלית בעת פתיחת התביעה באתר.
  אנא הקפידו לציין את מספר התביעה או מספר הרישוי בשורת ה”נושא” – (ללא קבלת הפרטים לא ניתן יהיה לטפל בקובץ המועבר).

לבירורים והבהרות נוספות ניתן לפנות למרכז שירות ותביעות בטלפון: 8088*
בדוא”ל bth@bth.co.il  
ניתן ליצור קשר גם באמצעות ה- WhatsApp בטלפון 03-5632888

איפה אני מתקן את הרכב שלי? (רכב פרטי ומסחרי עד 3.5 טון)
בחרו באפשרות הנוחה לכם: 

 1. מוסכי הסדר של ביטוח חקלאי 

תיקון הרכב במוסכי הסדר של ביטוח חקלאי מזכה אותך בסל הטבות הכולל:

 • הנחה בהשתתפות עצמית
 • התשלום בגין התיקון יועבר למוסך ישירות על ידי ביטוח חקלאי ותידרש לשלם למוסך אך ורק את ההשתתפות העצמית המופחתת בלבד
 • ככל שיגיעו לך תשלומים נוספים, לרבות בגין ירידת ערך אלו, יועברו אליך בנפרד. היה ורכבך הוא רכב מסחרי או רשום על שם חברה, ייגבה מע”מ על פי דין

2. מוסך לבחירתך שאינו בהסדר של ביטוח חקלאי – לבחור את המוסך המתקן, במקרה זה עליך להסדיר את התשלום למוסך באופן עצמאי וזאת עד לקבלת הפיצוי מביטוח חקלאי בהתאם ובכפוף לתנאי הפוליסה.

שימו לב – אין להורות על תיקון הרכב בטרם נבדק על ידי שמאי. 

שרותי גרירה ורכב חילופי, שירות עדיף, שירותי פינוק:
כתב שרות המספק גרירת הרכב המבוטח למקום התיקונים הקרוב במקרה של תקלה או תאונה, וכן מאפשר לו לקבל רכב חילופי לאחר נזק שמקורו בתאונה או לאחר גניבה. 
לקבלת שירות יש לפנות לספק כפי שמצוין בדף הרשימה:

 • שגריר: מוקד שירות 8888* או 03-5578888
  פתיחת קריאה ב”שגריר” באמצעות WhatsApp לחצו כאן> https://wa.me/972547379840
 • דרכים: מוקד שירות 2008* או 03-5761205
  לפתיחת קריאה אונליין לחצו כאן> https://drachim.co/towing/

שבר שמשות
כתב שרות להחלפת שמשות הרכב לאחר נזק שנגרם אך ורק לשמשות, ובהשתתפות עצמית מזערית.
לקבלת שירות יש לפנות לספק כפי שמצוין בדף הרשימה: 

 • דרכים: מוקד שירות 2008* או 03-5761205
  לפתיחת קריאה אונליין לחצו כאן> https://drachim.co/glass/
 • אוטוגלס: מוקד שירות 03-6507777
  לפתיחת קריאה אונליין לחצו כאן> https://3155.co.il/
 • אילן קארגלס: מוקד שירות 6620* או 03-6534444

מינוי שמאי
מיד לאחר הדיווח על התאונה וטרם תחילת התיקונים, תוכל לבחור שמאי מרשימת שמאי החוץ שלנו לביצוע הערכת נזקי רכבך. הרשימה מכילה מספר שמאים הפועלים באזורך, כולם שמאים בלתי תלויים שאינם משמשים כשמאי בית בחברות הביטוח. לידיעתך, בכפוף להודעתך ולבקשתך, נוכל לבחור עבורך ולמנות שמאי אקראי מרשימת שמאי החוץ. 

במידה ותעדיף למנות שמאי שאינו מופיע ברשימת שמאי החוץ, עליך להודיענו מראש ולאפשר לנו לשלוח שמאי מטעמנו לבדיקת הרכב טרם תיקונו. השמאי שימונה יפעל באופן בלתי תלוי ועל פי שיקול דעתו המקצועית בלבד, בכפוף לכל הוראות החוק, ובהליך עריכת הנזק לא תהיה מעורבות או השפעה של כל גורם אחר מלבדו.
אנו נישא במלוא עלות שכר הטרחה של שמאי החוץ.

הליכי השמאות והערכת הנזק
השמאי אשר מונה יערוך את הצעות התיקון או השומה לנזקים טרם תיקון הרכב, ויעביר עותק לרשותך, למוסך ולביטוח חקלאי. הצעת התיקון והשומה של שמאי החוץ תהיינה הצעת התיקון והשומה הקובעות.
אם ברצונך לערער עליהם, עליך להציג טרם תיקון הרכב הצעת תיקון או שומה נגדית, לא יאוחר משבוע לאחר שנמסרה לך השומה של שמאי החוץ. במידה ואנו נחליט לערער על הצעת התיקון ולהעביר את המחלוקת להכרעת שמאי מכריע, נודיע לך על כך תוך יום מקבלת הצעת התיקון שהוכנה על ידי שמאי החוץ, או תוך שבוע ממועד העברת השומה, ונציג בפניך הצעת תיקון או שומה נגדית. כל מחלוקת בין שתי הצעות תיקון או שתי שומות, תועבר להכרעת שמאי מכריע אשר ייבחר מרשימת השמאים המכריעים שתורכב במשותף על ידי איגוד השמאים ואיגוד חברות הביטוח, והחלטתו תחייב את הצדדים. 
אנו נעביר לרשותך את דו”ח השמאות הסופי מיד עם קבלתו מהשמאי, כאשר הדו”ח יכלול בין היתר את ההערכה הכספית של הנזק, לרבות ירידת הערך, ואופן החישוב שבו בוצעה ההערכה. 
באפשרותך להיעזר בסוכן הביטוח שלך, הן לגבי מינוי שמאי החוץ והן ככתובת למשלוח הצעות התיקון ודו”ח השמאות הסופי, ולצורך זאת עליך למנותו כנציגך לטיפול בתביעה.

רכבי נפגע מרכב המבוטח בביטוח חקלאי ואני מעוניין להגיש תביעה. מה עושים?

במקרה של נזק לרכבך שנגרם על ידי מבוטח ב ”ביטוח חקלאי”
אם אינך מבוטח בביטוח חקלאי, לרכבך נגרם נזק בשל פגיעה על ידי רכב המבוטח בביטוח חקלאי” והנך מעוניין להגיש תביעה, פנה למרכז שירות ותביעות, בטלפון 8088* וברר תחילה אם נמסרה הודעה על האירוע. על מנת לזרז את הטיפול מומלץ לקבל מספר תיק תביעה (אותו יש לציין בכל פנייה נוספת, בעל פה או בכתב).

אפשרויות תיקון הרכב

תיקון רכב במוסך הסדר – באפשרותך לתקן את הרכב באחד מהמוסכים המופיעים ברשימת מוסכי הסדר של “ביטוח חקלאי”, או לפנות לכל מוסך אחר שאינו מוסך הסדר.
לידיעתך, בעת תיקון רכבך במוסך הסדר, התשלום עבור התיקון שאושר על ידי השמאי ישולם למוסך ישירות על ידי “ביטוח חקלאי”.

תיקון רכב במוסך שאינו בהסדר – היה ובחרת לתקן את רכבך במוסך שאינו בהסדר, יהיה עליך לממן את התשלום למוסך.
אין להורות על תיקון הרכב בטרם נבדק על ידי שמאי.

במידה ובחרת שלא לתקן את רכבך במוסך מרשימת מוסכי ההסדר של ביטוח חקלאי עליך לפעול כדלקמן:
לאחר תיקון הרכב יש לשלוח מכתב דרישה מפורט לביטוח חקלאי בצירוף המסמכים הבאים:

 • דו”ח שמאי ותמונות
 • חשבונית תיקון מקור (אם הנך זכאי לקיזוז מע”מ עבור הרכב, צרף צילום החשבונית)
 • אישור אי הגשת תביעה מחברת הביטוח שלך, המאשר שלא הוגשה תביעה
 • תיאור מפורט של האירוע, רצוי לצרף תרשים
 • אישור עבר ביטוחי לרכב הנפגע

מינוי שמאי
טרם תחילת התיקונים, תוכל לבחור שמאי מרשימת שמאי החוץ של בטוח חקלאי לביצוע הערכת נזקי רכבך (ראה להלן אופן טיפול).
באפשרותך לבחור כמובן שמאי שאינו נמנה עם רשימת שמאי החוץ של בטוח חקלאי ובמקרה זה יהיה עליך לשלם לו ישירות את שכר טרחתו.

בחירה בשמאי מרשימת שמאי החוץ של בטוח חקלאי
ככל שהוחלט על ידך לבחור שמאי מרשימת שמאי החוץ של ביטוח חקלאי, תוכל להסתייע ברשימה הנמצאת באתר החברה ומכילה מספר שמאים הפועלים באזורך, כולם שמאים בלתי תלויים שאינם משמשים כשמאי בית בחברות הביטוח.
לידיעתך, בכפוף להודעתך ולבקשתך, נוכל לבחור עבורך ולמנות שמאי אקראי מרשימת שמאי החוץ. אנו נישא במלוא עלות שכר הטרחה של שמאי החוץ.
הליכי השמאות והערכת הנזק במקרים שבהם החלטת לבחור שמאי מרשימת שמאי החוץ של בטוח חקלאי.
השמאי אשר מונה יערוך את הצעות התיקון או השומה לנזקים טרם תיקון הרכב, ויעביר עותק לרשותך, למוסך ולביטוח חקלאי.
הצעת התיקון והשומה של שמאי החוץ תהיינה הצעת התיקון והשומה הקובעות אלא אם החליטה החברה לערער.
שמורה לך הזכות לערער על השומה ואולם במקרה זה יהיה עליך להציג טרם תיקון הרכב הצעת תיקון או שומה נגדית, לא יאוחר משבוע לאחר שנמסרה לך השומה של שמאי החוץ.
במידה ואנו נחליט לערער על הצעת התיקון ולהעביר את המחלוקת להכרעת שמאי מכריע, נודיע לך על כך תוך יום מקבלת הצעת התיקון שהוכנה על ידי שמאי החוץ, או תוך שבוע ממועד העברת השומה, ונציג בפניך הצעת תיקון או שומה נגדית. כל מחלוקת בין שתי הצעות תיקון או שתי שומות, תועבר להכרעת שמאי מכריע אשר ייבחר מרשימת השמאים המכריעים שתורכב במשותף על ידי איגוד השמאים ואיגוד חברות הביטוח, והחלטתו תחייב את הצדדים.
אנו נעביר לרשותך את דו”ח השמאות הסופי מיד עם קבלתו מהשמאי, כאשר הדו”ח יכלול בין היתר את ההערכה הכספית של הנזק, לרבות ירידת הערך, ואופן החישוב שבו בוצעה ההערכה.
באפשרותך להיעזר בסוכן הביטוח שלך, הן לגבי מינוי שמאי החוץ והן ככתובת למשלוח הצעות התיקון ודו”ח השמאות הסופי, ולצורך זאת עליך למנותו כנציגך לטיפול בתביעה.

כדי לדווח על תביעות צד ג’ בחר באפשרות הנוחה לך:

 • בדואר אלקטרוני: scar@bth.co.il
 • בדואר: ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע”מ, מחלקת תביעות מדור רכב רכוש, רחוב החשמונאים 93 , תל אביב 6713310
 • בפקס: 03-6240435

נזקי גוף בעקבות תאונת דרכים משימוש או פגיעה של רכב המבוטח בביטוח חקלאי

במקרה של פגיעת גוף שנגרמה לנהג הרכב ו/או לנוסעים ברכב המבוטח בביטוח חקלאי או שנגרמה להולכי רגל בתאונת דרכים בה מעורב רכב המבוטח בביטוח חקלאי – דווח באופן מיידי למשטרה על התאונה!

המסמכים הנדרשים: 

 • צילום תעודת ביטוח-חובה משולמת
 • צילום רישיון רכב 
 • צילום רישיון נהיגה על שני צדדיו 
 • אישור משטרה 
 • אישורים רפואיים רלוונטיים

אופן דיווח על תביעות גוף:

 • בדואר אלקטרוני: g.hova@bth.co.il
 • בדואר: לכתובת “ביטוח חקלאי אגודה שיתופית מרכזית בע”מ”, מחלקת תביעות, מדור רכב רכוש, החשמונאים 93, תל- אביב 6713310.
 • בפקס: 073-7151385

חשוב!
במידה והתאונה אירעה בעת שהנפגע היה בדרכו מביתו לעבודה, בדרכו מהעבודה לביתו או במסגרת העבודה, יש לדווח למוסד לביטוח לאומי הואיל וההוצאות הרפואיות והפסדי השכר בגין התאונה משולמות על ידם. 

לברורים והבהרות נוספות ניתן תמיד לפנות למרכז שירות ותביעות בטלפון : 8088*
בדוא”ל – servicebth@bth.co.il
ניתן ליצור קשר גם באמצעות ה – WhatsApp בטלפון 03-5632888

שעות פעילות מרכז שירות ותביעות – א-ה 8:00-16:00

אנחנו תמיד כאן בשבילך

*8088
Servicebth@bth.co.il