1970

שנות ה-70 

תקופה שבה התמודדה אגודת “ביטוח חקלאי” עם הצרכים הגדלים והולכים של המשקים המתפתחים בקצב מהיר, לצד הכרח בניהול פיננסי אחראי בשותפות עם חברת “הסנה”.
בשנת 1972 שלושת הזרמים הקיבוציים – האיחוד, המאוחד והשומר הצעיר -הגיעו למסקנה כי על האגודה לפעול כחברת ביטוח עצמאית.

אנחנו תמיד כאן בשבילך

*8088
Servicebth@bth.co.il