1980

שנות ה-80

בהתאם להחלטת מוסדות האגודה השיתופית, בשנת 1982 החלה “הביטוח החקלאי” לבטח את מלוא הרכוש בקיבוצים ובתאגידים הקשורים בהם, לרבות רכוש המשק, בתי העסק בקיבוצים ועוד.
בשנת 1984 התקבל אישור המפקח על הביטוח לפעילות החברה ו-“ביטוח חקלאי”, החלה לפעול במתכונת החדשה.

אנחנו תמיד כאן בשבילך

*8088
Servicebth@bth.co.il